Co znamená pojem „sluneční kapitál“?

Pojem „sluneční kapitál“ označuje množství UV záření, které kůže snese, než dojde k jejímu poškození. Tato schopnost je dána geneticky při narození a liší se podle fototypu. Náš sluneční kapitál je omezený: ve věku 20 let jsme již vyčerpali 50 % naší kapacity. Termín „sluneční kapitál“ nepřímo odkazuje také na arzenál obranných prostředků, které má kůže k dispozici v boji proti škodlivým účinkům slunce, jako jsou spálenístárnutí kůže. Získává se při narození, nelze jej obnovit a závisí na fototypu každého jedince. Každý typ pleti má své vlastnosti a odlišné reakce na slunce. 

Co ovlivňuje váš sluneční kapitál?

Sluneční kapitál každého z nás závisí na mnoha faktorech.

Váš fototyp

Světlé fototypy, velmi citlivé na slunce (fototyp I a II) mají velmi nízký sluneční kapitál. Na rozdíl od tmavších tónů pleti (fototyp IV nebo V) je intenzita jejich opálení a kapacita melanocytů během jejich života omezená. Čím více melaninu jedinec přirozeně má, tím větší je jeho sluneční kapitál a tím lépe je proti slunci vyzbrojen. 

Vaše minulost hraje také roli

U lidí, kteří se v dětství několikrát spálili, se v průběhu let snižuje jejich sluneční kapitál, protože účinky slunce na kůži se kumulují a kůže si tyto nepříznivé faktory pamatuje. A pozor na tzv. motýlí efekt: spálení od slunce v dětství může v dospělosti přerůst v rakovinu kůže. 

Vaše návyky v oblasti ochrany a expozice

Světlé fototypy, velmi citlivé na slunce (fototyp I a II) mají velmi nízký sluneční kapitál. Na rozdíl od tmavších tónů pleti (fototyp IV nebo V) je intenzita jejich opálení a kapacita melanocytů během jejich života omezená. Čím více melaninu jedinec přirozeně má, tím větší je jeho sluneční kapitál a tím lépe je proti slunci vyzbrojen. 

Životní prostředí

Stres, kouření, znečištění a strava s nízkým obsahem antioxidantů podporují množení volných radikálů. Jedná se o volné elektrony, které putují tělem a jsou zodpovědné za stárnutí pokožky, přispívají k jejímu vysušování a zhoršují její schopnost opalování.

Melanomy přímo souvisí s tím, jak se staráte o svůj sluneční kapitál.

Ačkoli existuje celá řada faktorů (chemické, fyzikální, léčebné, nutriční, virové), zdá se, že intenzivní a opakované vystavování určitých částí těla slunci hraje při vzniku melanomů aktivní roli. Proto je důležité chránit se před sluncem dodržováním pravidel pro expozici slunečnímu záření a volbou kvalitní ochrany před sluncem. To platí zejména pro lidi z fototypové skupiny I a II, kteří jsou k melanomům obzvláště citliví: samotná prevence nestačí k oddálení vzniku této rakoviny kůže, která patří k nejzávažnějším. Vystavení ultrafialovému záření má kumulativní účinky, což znamená, že se v průběhu času sčítají neboli kumulují. Poškození kůže začíná již v raném věku, a přestože není viditelné, v průběhu života se zvětšuje. Obecně se má za to, že ke vzniku rakoviny stačí 10 až 15 let nadměrného slunění. Pečujte o svůj sluneční kapitál!

 

av_sun-care_intense-protect-50-_social_8_post_3282770141214_hd_5x4 473x473

Výskyt melanomu je přímo úměrný počtu spálení na slunci v dětství, tedy v období, kdy je kůže z hlediska záření nejzranitelnější.

ODPOVÍDÁME NA VAŠE OTÁZKY

Když se naše schopnost odolávat poškození sluncem snižuje, je to trochu jako získávat trestné body do řidičského průkazu. Pokud si chcete i nadále bezpečně užívat slunce, musíte být ostražití. Ve skutečnosti musíme být opatrní, pokud jde o nadměrné vystavování se slunečnímu záření, od nejranějšího věku. Nikdy však není pozdě na to, abyste to udělali správně. Prevence rizik souvisejících se sluncem vyžaduje ochranu proti slunečnímu záření, neustálou opatrnost ve vztahu k expozici slunci, a to zejména řídit se striktně několika logickými pravidly, co se týče slunce: nepobývat na slunci příliš dlouho během doby, kdy je sluneční záření nejintenzivnější, nosit oblečení, klobouk a sluneční brýle s ochranou proti UVA záření a používat přípravky s vysokou ochranou SPF.

Bohužel neexistuje žádná zázračná metoda, která by posílila vaši schopnost odolávat poškození sluncem a schopnost pokožky opalovat se. Vaše schopnost odolávat poškození slunečním zářením závisí na typu vaší pokožky, zvyklostech při vystavování se slunečnímu záření a na tom, kolik UV záření již vaše pokožka nashromáždila. Chcete-li si však slunce užívat déle, můžete si již od mládí osvojit správné návyky: kombinovat oblečení a ochranu před sluncem, vyhýbat se pobytu na slunci v nejteplejších částech dne, zklidňovat pokožku po pobytu na slunci a připravit ji před pobytem na slunci, zejména peelingem, který zvýrazní opálení.

Spálení od slunce je již silným signálem vaší pokožky, že jste ji nechránili. První známky stárnutí pleti, vrásky a jemné linky, ztráta zářivosti a pružnosti jsou signálem, že vaše pleť již nedokáže tolerovat vystavení UV záření a že se vyčerpala její schopnost odolávat poškození sluncem. Tyto příznaky totiž souvisejí se zpomalením metabolismu kožních buněk a opakovanými útoky volných radikálů v důsledku vystavení UV záření. Výskyt melanomu nebo jiné formy rakoviny kůže je ještě silnějším signálem, že byste svou kůži neměli vůbec vystavovat slunci a že je nezbytně nutné svá znaménka sledovat a chránit.

Zpět na začátek