Odpovědný vývoj a výroba, strategie neustálého zlepšování
Ve prospěch přírody

Ve prospěch přírody

Odpovědný vývoj a výroba, strategie neustálého zlepšování

Snižování dopadu našich receptur a obalů na životní prostředí je součástí procesu neustálého zlepšování. Dbáme na to, abychom vhodná opatření začleňovali již od fáze návrhu a po celou dobu životního cyklu našich výrobků, od výběru složek až po výrobu, s důrazem na poskytování účinných a bezpečných výrobků se zaručenou kvalitou.

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy bath and treatment_High-resolution_CMJN_2-jpg 1202x460

Od pramene až k vaší pokožce

Místní výroba spojená s termálním pramenem Avène, bioodbouratelnost1 90 % našich oplachovacích přípravků, ekologický design opalovacích přípravků, 93 % recyklovatelných obalů: ve všech fázích životního cyklu výrobku, od zdroje až po vaši pokožku, se snažíme snižovat naši ekologickou stopu.
Podpůrné důkazy

1 – s výjimkou konkrétních výrobků a zkoušky OECD 301B

Výrobní závod Avène-les-Bains

Výrobní závod ve francouzském Avène vyrábí, balí a kontroluje výrobky značky. Termální voda Avène se čerpá přímo z pramene a dopravuje se do výrobního závodu, kde jsou všechny její vlastnosti v nedotčené podobě zachovány pro každého, kdo používá produkty s Termální vodou Avène. Výrobní závod je vybaven špičkovými technologiemi a efektivními systémy řízení kvality. Závod je držitelem řady certifikátů, včetně certifikátu ISO 14001 pro environmentální management.

 

Recyklace našich výrobků a úspora vody v koupelně: naše tipy!

Co je správně vytříděno, dá se recyklovat! Třídění odpadu má mnoho výhod. Pomáhá zejména chránit přírodní zdroje, omezovat emise skleníkových plynů a spotřebu energie.
Šetřit vodou, aniž byste se přestali hýčkat v koupelně, je také možné!

Seznamte se s našimi radami

av_body_gentle-shower-gel_473x590
Zpět na začátek