av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square 2880x1620

Udržitelný rozvoj Udržitelné činnosti s cílem ochrany Termální vody Avène

Tady se ví, jaký význam mají ekosystémy a půda pro kvalitu Termální vody Avène a jak jsou při řízení našich činností zohledňovány otázky udržitelného rozvoje. Séverine Roullet-Furnemont, ředitelka pro firemní společenskou odpovědnost a vedoucí pro udržitelný rozvoj skupiny Pierre Fabre, a Sandrine Bessou Touya, vedoucí Centra pro výzkum vody a ředitelka aplikovaného výzkumu pro výzkum a vývoj dermokosmetiky v oblasti osobní péče společně zajišťují ochranu tohoto jedinečného přírodního bohatství. Snaží se konkrétními kroky podílet na řešení společenských problémů a záležitostí týkajících se ochrany životního prostředí. Společný rozhovor.

 

 

Čeho si všimnete nejdříve, když přijedete do Hydroterapeutického centra Avène?

Sandrine Bessou-Touya: V první řadě cesty, která k němu vede. Je chráněná před nežádoucími pohledy i proti hluku. Dále je to pocit, že se nacházíte přímo v srdci živlů. Na pomezí třech různých krajin a podnebí. Středomořského, horského a kontinentálního.

Séverine Roullet-Furnemont: Všudypřítomnost přírody. Nacházíme se přímo v srdci regionálního národního parku Haut-Languedoc. Jako by zde neexistoval čas.

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Production unit_High-resolution_CMJN_7 473x473

Co konkrétně zde děláte?

S.R-F: Jsem zodpovědná za politiku udržitelného rozvoje skupiny Pierre Fabre, její uvedení do života a za její uplatňování různými podniky a značkami společnosti. Od rozvoje globálních strategií, jako je snižování uhlíkové stopy, přes návrhy ekologických výrobků až po zajištění angažovanosti zaměstnanců skupiny v sociálních nebo environmentálních aktivitách. Aby každý odvedl svůj díl práce. Přístup skupiny Pierre Fabre k firemní společenské odpovědnosti je podle normy ECOCERT 26000 hodnocen jako vynikající. Vždy se ale snažíme hledat nové výzvy a otevírat nové cesty. Různé týmy realizují v rámci firemní společenské odpovědnosti různé projekty. Já se snažím značce Eau Thermale Avène a jejímu podniku v Avène les Bains poskytnout podporu a pomoc v podobě našich odborných znalostí.

Návrhem ekologických výrobků, vytvářením uhlíkových a odpadových strategií nebo projekty, které se zabývají otázkami udržitelného rozvoje, jako je ochrana korálů, se snažíme uskutečňovat opatření na všech úrovních.

Séverine Roullet Furnemont
Séverine Roullet FurnemontVedoucí oddělení firemní společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje skupiny Pierre Fabre
AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy bath and treatment_High-resolution_CMJN_5-jpg 473x473

A ty Sandrine?

S. B-T: Jsem zodpovědná za Centrum pro výzkum vody. Hydroterapeutické centrum Avène je jediné svého druhu ve Francii, které využívá výhod tohoto přístupu. Je držitelem certifikátu AQUACERT. Centrum pro výzkum vody je držitelem certifikátu ISO 17025 (COFRAC), který se zaměřuje na kontrolu a ochranu termální vody. Zde nechceme vodu jednoduše vzít a použít. Chceme o ni pečovat. Musíme zajistit její kvalitu a přítomnost i pro budoucí generace.

Musíme zajistit kvalitu termální vody a její další existenci.

Sandrine Bessou Touya
Sandrine Bessou TouyaVedoucí Centra pro výzkum vody a ředitelka aplikovaného výzkumu pro výzkum a vývoj dermokosmetiky v oblasti osobní péče
AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Surrounding_High-resolution_CMJN_1 1638x722

Jaké jsou vaše další iniciativy v oblasti firemní společenské odpovědnosti?

S. B-T: Od roku 2018 se snažíme získat odbornou pomoc a doporučení od Národní lesnické organizace (ONF), aby nám pomohla zajistit udržitelnou správu lesoparku Pierre Fabre. To je nezbytné, protože stromy hrají zásadní roli v integritě půdy a vodních zdrojů.

av_instit-hotel-avene-hdrvb-square 473x473

S.R-F: Značka Eau Thermale Avène uskutečnila mnoho iniciativ týkajících se různých aspektů. Ráda bych zde upozornila na některé z nich. Co se týče výrobků, byly vyvinuty ekologicky šetrné opalovací přípravky a od roku 2013 je 90 % oplachovacích přípravků bioodbouratelných. Pro jedno z klíčových témat značky, akné, jsme v rámci oběhového hospodářství vyvinuli novou aktivní látku. Jedná se o aktivní látku používanou v přípravku Cleanance Comedomed, k jejíž výrobě se používají semena ostropestřce mariánského. Zbytek rostliny se pak používá k výrobě dalších aktivníh látek.Pokud jde o budovy v Avène-les-Bains, výrobní závod, kde se vyrábí Termální voda ve spreji Eau Thermale Avène, a hotel Eau Thermale Avène jsou držiteli certifikátu Haute Qualité Environnementale (vysoká kvalita životního prostředí), který představuje normu pro ekologické budovy ve Francii. Hotel Eau Thermale Avène je také držitelem certifikátu BREEAM. Z hlediska ochrany biologické rozmanitosti je lokalita Avène-les-Bains schváleným stanovištěm LPO (Ligy na ochranu ptáků). Pokud jde o environmentální řízení, výrobní závod je certifikován podle normy ISO 14001 a hotel je držitelem ekoznačky EU Ecolabel.

 

Ve výrobě chceme jít příkladem v oblasti řízení životního prostředí.

Séverine Roullet Furnemont

Jak se tyto ekologicky odpovědné iniciativy projevují v praxi?

S.R-F: Z hlediska výroby má výrobní závod například vlastní čistírnu odpadních vod, která je vybavena nejmodernější technologií. Po mnoho let uskutečňujeme ambiciózní program úspory vody a energie.

Navíc 80 % čerstvých produktů, které se podávají v hotelu, pochází z okruhu do 100 km.V rámci ochrany vodních zdrojů uskutečňujeme ve spolupráci s jedním toulouským start-upem také jeden pilotní projekt: dvacet pokojů bude vybaveno vodoměrem. Zákazníci, kteří se chtějí zúčastnit této výzvy, podpoří každým litrem vody ušetřeným ve sprše program firemní společenské odpovědnosti.

 

av_instit-avene-production-unit3-hdrvb-square 473x473
av_instit-mowing-avene-park-parcel-ld 473x473

S. B-T: Zabývali jsme se spotřebou vody a způsoby její optimalizace: jedním z opatření je například omezení sekání zelených ploch a instalace srážkoměrů, které spouští automatické zavlažování. V roce 2019 jsme vyzkoušeli udržitelné kosení našich luk ve spolupráci se zemědělcem, který je jezdí kosit. Ponechali jsme části osázené květinami, nainstalovali hmyzí hotel a krmítka. Vrátily se sem dokonce vydry, což svědčí o bohatství a kvalitě místních řek! Na našich pozemcích také uplatňujeme zásadu nulového používání fytosanitárních produktů.A dnes chceme jít ještě dál a zapojit se kolektivně. Na jedné straně ve spolupráci se zemědělskou komorou a regionálním přírodním parkem nebo dokonce s národní lesnickou organizací (ONF), abychom mohli společně s místními aktéry pracovat na metodách, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Na druhé straně s vlastníky lesů, místními úřady a obyvateli ve prospěch větší ochrany lesních porostů.

 

Zpět na začátek