Závazek chránit životní prostředí a zdroje Avène-les-Bains
Ve prospěch přírody

Ve prospěch přírody

Závazek chránit životní prostředí a zdroje Avène-les-Bains

Termální voda Avène je dar matky přírody. Vyvěrá v srdci regionálního národního parku Haut-Languedoc na jihu Francie, v nedotčeném přírodním prostředí. Jsme velice vděčni, že se můžeme snažit porozumět této výjimečné vodě. Naším cílem je zajistit, aby byla voda čistá a byla i nadále k dispozici pro léčbu citlivé pokožky. To vše s ohledem na životní prostředí.

av_instit-biodiversity-hdrvb 1202x460

 

Zrod a život Termální vody Avène

Termální voda Avène vyvěrá na území, kde se setkává středomořské, horské a kontinentální klima. V Occitánii, v regionálním národním parku Haut-Languedoc. Bohatá biodiverzita a nízká úroveň lidské činnosti zde tvoří ochranné prostředí. Tento přirozený a dokonalý proces začíná v impluviu, což je přirozená jímka dešťové vody. Z hloubky dolomitických hornin putuje Termální voda Avène již více než 50 let až k prameni Sainte-Odile. Zachovává si blahodárné účinky, složení, stálou teplotu a průtok. 

AV_instit-biodiversity-impluvium-hd 1202x460

 

Ochrana impluvia Avène-les-Bains

Impluvium Avène-les-Bains má rozlohu 27 km². Tady začíná dlouhá cesta dešťové vody, která zásobuje zdroj Termální vody Avène. Impluvium Avène-les-Bains se vyznačuje bohatou biodiverzitou a 76 % jeho plochy tvoří lesy. Kromě opatření, která jsme v termálním parku zavedli za účelem jeho ochrany, spolupracujeme s místními obyvateli na společném plánu udržitelné péče a využití tohoto výjimečného území.

Seznamte se s impluviem Avène

Seznamte se s impluviem Avène

--

Místo, kde se rodí termální voda, se nazývá impluvium Avène. Nachází se v srdci chráněného území s bohatou biodiverzitou.

Bližší informace
Znalosti o Termální vodě Avène a její použití

Znalosti o Termální vodě Avène a její použití

--

Čím lépe ji pochopíme, tím lépe ji můžeme chránit a rozumně využívat.

Bližší informace
av_instit-water-research-center-hdrvb

Centrum pro výzkum vody 

Centrum pro výzkum vody zajišťuje kontrolu a monitorování Termální vody Avène, rozvíjí povědomí o jejím původu a zajišťuje ochranu jejího impluvia. Hydroterapeutické centrum v Avène je jediné ve Francii, které využívá odborných znalostí Centra pro výzkum vody. Aby zajistilo kvalitu termální vody, provádí centrum průměrně 40 000 kontrol ročně. Je nositelem akreditace společnosti Cofrac v souladu s normou ISO/IEC 17025 v oblasti odběru fyzikálně-chemických a mikrobiologických vzorků a jejich analýz. Laboratoř provádí ve spolupráci s místními subjekty studie a výzkumy území, a kromě přínosů pro samotné území se snaží podporovat udržitelné využívání zdrojů. Prostřednictvím osvětových aktivit zvyšuje Centrum pro výzkum vody povědomí o Termální vodě Avène a vodě obecně.

 

 

V nitru Avène-les-Bains

av_instit-hydrotherapy-center-avene2-hdrvb-square 473x473

V termálním areálu již více než 30 let přispíváme k udržitelnému rozvoji a zachování životního prostředí včetně zdrojů v Avène-les-Bains. Náš výrobní závod je certifikovaný podle ISO 14001, termální park je podle LPO (Liga na ochranu ptáků) útočištěm pro ptactvo, provozujeme udržitelné zavlažování a lesní hospodaření. Zavádíme opatření, která minimalizují naši ekologickou stopu, podílíme se na hospodářském a společenském životě v regionu a snažíme se zachovat a rozvíjet místní biodiverzitu i pro další generace. 
 

Seznamte se s tím, co se v areálu termálního centra děje

Udržitelné činnosti s cílem ochrany Termální vody Avène 

Nikdo zde nepochybuje o tom, že respekt k ekosystémům, biodiverzitě, půdě a podloží je důležitý pro zachování rovnováhy Termální vody Avène. Zdejší lidé se angažují v environmentálních a sociálních otázkách a snaží se chovat udržitelně každý den. V rozhovoru s odborníky se dozvíte, jak postupují při ochraně životního prostředí a zdrojů v Avène-les-Bains.

Dbáme na to, aby bylo životní prostředí Avène respektováno

Dbáme na to, aby bylo životní prostředí Avène respektováno

--

Naše aktivity v této oblasti přiblížily odbornice na firemní společenskou odpovědnost, Sévérine Roullet-Furnemont a Sandrine Bessou Touya.

Bližší informace
Voda, člověk a stromy

Voda, člověk a stromy

--

Nicolas Kremer, zemědělský inženýr z ONF, vysvětluje význam lesů pro ekosystémy v Avène-les-Bains a vysvětluje, jak se o ně starat.

Bližší informace
Zpět na začátek