av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Odpovědnost Osvěta a udržitelnost
v samotném srdci Avène-les-Bains

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme zásadní roli přírody, její mocný a zároveň křehký charakter a naši společenskou odpovědnost, věnujeme se v místním povodí mnohým aktivitám. Každý ze subjektů termálního centra se proto zavázal k odpovědnému způsobu řízení. Snaží se dosáhnout pokroku a ještě lépe přispět k plnění výzev udržitelného rozvoje. 

Přírodní prostor

 • Na naší půdě nepoužíváme žádné fytosanitární přípravky.
 • Trvale udržitelnou správu a monitorování zdravotního stavu lesů zajišťují ONF (Národní lesnická organizace) a CNPF (Národní centrum pro lesní majetek)3
 • Park, který spolek Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, Liga na ochranu ptáků) schválil jako útočiště pro 63 druhů ptáků, což je o osm více než před třemi lety4.
 • Park je uznáván jako potenciální útočiště vyder, což svědčí o kvalitě vody4.

Data:

3 – Národní lesnická organizace (Office Nationale des Forêts) je zodpovědná za správu státních lesů v impluviu (s výjimkou termálních parků) a Národní centrum pro lesní majetek (Centre National de la Propriété Forestière) je zodpovědné za soukromé lesy. 

4 – Podle výsledků získaných od Ligy na ochranu ptáků (Ligue de Protection des Oiseaux) za rok 2019.

 

Avène-les-Bains
povodí

 • 86 % nákupů uskutečněných v lokalitě termálního centra se uskutečňuje prostřednictvím místních francouzských firem a téměř 50 % těchto nákupů je uskutečněno v regionu Occitanie1.
 • Zemědělské podniky impluvia Avène neustále zlepšují své postupy prostřednictvím zemědělské diagnostiky.

 

 • Výrobní závod Avène je největším zaměstnavatelem v obci Grand Orb a desátým v departementu Hérault2.
 • 80 % zaměstnanců areálu termálního centra (výrobní závod, termální lázně a hotel) žije v okruhu 30 km od Avène-les-Bains (trojúhelník Bédarieux, Lodève a Ceilhes).

Zdroje a data

1 – data z roku 2019 – nákupy v zařízeních Avène: výrobní závod, termální lázně a hotel

2 – data z obchodní komory Occitanie z roku 2019

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Centrum pro výzkum vody

 • Centrum pro výzkum vody provede ročně v průměru 40 000 kontrol, aby zaručilo kvalitu termální vody Avène.
 • Kontroly jsou garantovány akreditací ISO 170255.
 • Naše hosty také vzděláváme v oblasti hospodaření s vodními zdroji .

Data:

5 – Kontroly prováděné Centrem pro výzkum vody jsou zaručeně důvěryhodné a nestranné. Tato akreditace, kterou udělil COFRAC za odběr vzorků, fyzikálně-chemické a mikrobiologické analýzy, staví Centrum pro výzkum vody na stejnou úroveň kvality jako zařízení odpovědná za hygienickou kontrolu pitné vody.

 

Hydroterapeutické centrum Avène

 • Hydroterapeutické centrum Avène bylo prvními dermatologickými vodoléčebnými lázněmi, které získaly certifikát AQUACERT HACCP Thermalisme®, a to v roce 20106
 • Jediné francouzské hydroterapeutické centrum, kde je voda z termálních pramenů monitorována Centrem pro výzkum vody.
 • V hydroterapeutickém centru Avène se denně léčí více než 300 pacientů.

Data:

6 – Potvrzuje zdravotní nezávadnost termální vody a její použití v rámci termálních procedur poskytovaných lázeňským hostům (hygiena lázní, dodržování norem a protokolů, mikrobiologický monitoring termální vody, lékařský monitoring lázeňských hostů).

 

 

Výrobní závod

 • Výrobní závod společnosti Avène je od roku 2017 držitelem certifikátu environmentálního řízení ISO 14001.
 • 100 % spotřeby energie pochází z obnovitelných zdrojů, bez přímých emisí CO2².

 

 • Od roku 2012⁸ se spotřeba vody ve městě snížila na polovinu.
 • Budova, v níž se nachází závěrečný stupeň linky na výrobu aerosolů, byla postavena s využitím experimentálního přístupu NF Haute Qualité EnvironnementaleTM (vysoká kvalita ochrany životního prostředí) pro průmyslové budovy⁹.

Data:

8 – Výrobní závod a hydroterapeutické centrum, porovnání s rokem 2019

9 – Certifikováno společností Certivéa, akreditovaným orgánem COFRAC. Experimentální přístup HQE™ je dobrovolný postup výstavby průmyslových budov. Prostřednictvím globálního přístupu odráží rovnováhu mezi respektem k životnímu prostředí, kvalitou života a ekonomickou výkonností a dokládá skutečnost, že budova dosahuje vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než jakou ukládají předpisy. Slouží ke kontrole dopadů ekologické výstavby na vnější prostředí (harmonický vztah budov s jejich bezprostředním okolím, integrovaná volba stavebních postupů a materiálů, nízká zátěž, kterou staveniště představuje, atd.) a vlivu ekologických opatření (hospodaření s energiemi, vodou, odpady, údržba atd.).

Hotel

 • Hotel má bioklimatický design a část teplé vody se vyrábí pomocí solárních panelů instalovaných na střeše.
 • 80 % čerstvých potravin, které se v hotelu podávají, pochází z místní produkce z okruhu menšího než 100 km7.
 • 82 % odpadu je znovu použito nebo recyklováno7.

Data:

7 – data z roku 2019

 

 

Zpět na začátek