Závazek ve prospěch obnovy mořských ekosystémů
Ve prospěch přírody

Ve prospěch přírody

Závazek ve prospěch obnovy mořských ekosystémů

Od roku 2010 se společnost Eau Thermale Avène zavázala podílet se pozitivně na otázkách týkajících se ochrany oceánů. V roce 2013 byl učiněn první krok: u výrobků sluneční ochrany byly vyvinuty nové receptury, které snižují jejich dopad na mořské prostředí. V roce 2016 jsme učinili druhý krok: spojili jsme síly se společností Pur Projet, která se specializuje na akce na ochranu klimatu a která vznikla na popud Tristana Lecomta, zakladatele společnosti Alter Eco. Společně jsme zahájili program PUR Corail, projekt obnovy mořského ekosystému prostřednictvím korálů v Pejarakanu na severozápadě Bali.

AV_SPOR_2015_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_05 1202x676 © PUR Projet 

Zjistili jsme, že tisícileté korály jsou v ohrožení

Básníci vzývají velké vody, hlubiny, vlny... Vědci raději mluví o světovém oceánu. Neboli jednoduše Oceánu, který si zaslouží velké písmeno. Území, z něhož obvykle známe jen jeho pobřežní okraje, tvoří dvě třetiny naší planety a při průměrné hloubce 4000 metrů představuje 99 % obyvatelné plochy planety.

Proto je domovem a místem zrodu většiny živých tvorů na světě a reguluje základní prvky naší klimatické rovnováhy. Ale životní míza světa je nyní na pokraji udušení (globální oteplování, znečištění, nadměrné využívání přírodních zdrojů atd.). První obětí jsou samozřejmě druhy, které zde žijí, včetně korálů. Korály, které se vyskytují v mořích celého světa a ve všech hloubkách (až do sedmi kilometrů) a jsou nezbytné pro nespočet jednotlivých druhů rostlin, bakterií a ryb, jsou výjimečné organismy, které, pokud nejsou napadeny, žijí rekordně dlouho. Některé korálové útesy existují již tisíce let. V současné době jsou však tři čtvrtiny ohroženy lidskou činností. Odhaduje se, že za tři desetiletí zmizelo téměř 30 % útesů, a to tempem 1 % ročně. 

AV_SPOR_2015_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_04 577x577 © PUR Projet

 

Intervence v lokálním měřítku: PUR Corail

Vzhledem k tomuto zjištění spojila značka Eau Thermale Avène síly s projektem PUR Projet a jejími týmy a zahájila projekt obnovy tropických korálů, který započal v korálovém trojúhelníku v Indonésii. Na severozápadě ostrova Bali v Pejarakanu se rodí projekt PUR Corail, jehož hnací silou je práce místního komunitního týmu Pokmasta pod vedením týmů PUR Projet. Ještě před několika lety prožívaly tyto rajské hlubiny agónii kvůli nárůstu teplot, lovu kyanidem nebo dynamitem a ničivému klimatickému jevu El Niño. Aby se území znovu osídlilo korálovým útesem a obnovila se jeho biologická rozmanitost, vybudovaly týmy umělý útes.

Seznamte se se zpětnou vazbou od Emilie d'Avack, odbornice na mořské ekosystémy společnosti PUR Projet a koordinátorky projektu PUR Corail.

 

 

Nezbytné rozšíření našeho přístupu

Poměrně brzy po zahájení projektu se ukázalo, že je zapotřebí komplexnější přístup. Pro obnovení udržitelného života v tomto prostředí bylo také nutné zasáhnout proti erozi půdy spojené s odlesňováním a znečištěním plasty. Za tímto účelem se komunitní projekt rozšířil o výsadbu mangrovníků a zlepšení environmentálních postupů místních obyvatel.

Přečtěte si rozhovor s Patricií Aublet, spoluzakladatelkou společnosti PUR Projet, která se ohlíží za historií tohoto komunitního projektu a potřebou holistického přístupu

av_pejarakan_bali_copyrigthpurprojet_01 577x577 © PUR Projet 

Opatření proti erozi půdy a znečištění plastem

Členové místní komunity se starají o opětovné vysazování mangrovníků, čímž se reguluje eroze a zastavuje rozšiřování moře. Mangrovníky jsou ekosystém tvořený dřevinami, jako jsou palmy, které jsou schopné prospívat v přílivové zóně. Mangrovníky stabilizují pobřeží a chrání životní prostředí, zejména po hurikánech nebo tropických bouřích. Současně s projektem obnovy útesů a výsadbou mangrovníků se nyní sbírá a co nejdříve recykluje plastový odpad, který byl po dlouhou dobu velkou ekologickou zátěží. Obyvatelé obdrželi nádoby na třídění a probíhají informativní akce na podporu třídění a zdůraznění významu nakládání s odpady.

AV_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_13 1202x676 © PUR Projet
AV_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_Biodiversity_03 577x577 © PUR Projet 

Výsledky a cíle

2016-2018
• 42 instalovaných konstrukcí
• 4700 vysazených korálů
• 16 různých druhů korálů

Cíle na období 2019-2021
• Bude vysazeno více než 10 300 korálů
• 6 000 mangrovníků
• Bude vysbíráno a recyklováno 81 tun plastů.

Zpět na začátek