Rozhovor s Patricií Aublet, spoluzakladatelkou společnosti PUR Projet
Mořský ekosystém a korálové útesy: volba holistického přístupu

Mořský ekosystém a korálové útesy: volba holistického přístupu

Rozhovor s Patricií Aublet, spoluzakladatelkou společnosti PUR Projet

Společnost Eau Thermale Avène se zavázala, že své odborné znalosti v oblasti ochrany proti slunečnímu záření uplatní v péči o pokožkui a zároveň se bude snažit snižovat dopady svých výrobků na životní prostředí. Aby mohla značka Eau Thermale Avène toto úsilí dále rozvíjet a pomáhat s obnovou mořského prostředí, spolupracuje od roku 2016 se společností PUR Projet, která se specializuje na aktivity v oblasti klimatu a působí na Bali. Rozhovor s Patricií Aublet, spoluzakladatelkou společnosti PUR Projet.

Čím se společnost PUR Projet zabývá?

Naším posláním je obnova ekosystémů s pomocí místních aktérů a obnovit soulad člověka s přírodou. Za tímto účelem pomáháme společnostem vytvářet klimatické projekty v souladu s jejich hodnotami. Vzhledem ke společenským a ekologickým kvalitám Eau Thermale Avène bylo zřejmé, že bychom mohli vytvořit společný program.

Cílem společnosti PUR Projet je obnova ekosystémů a soulad člověka s přírodou.

Patricia Aublet
Patricia AubletSpoluzakladatelka společnosti PUR Projet

Společnost PUR Projet se dříve specializovala spíše na zalesňování. Jak vznikl tento projekt na ochranu mořského ekosystému?

V roce 2016 chtěla značka Eau Thermale Avène podpořit projekt, který by se přímo týkal vodního světa. Ve stejné době vyšla vědecká publikace jednoho italského vědce, který odsoudil negativní vliv slunečních filtrů na korály. Proto jsme se společně rozhodli přijmout tuto výzvu: zahájit program obnovy mořského ekosystému prostřednictvím korálů. Které jsou klíčovým prvkem biodiverzity stejně jako stromy. Závisí na nich více než 3000 druhů ryb a téměř 120 milionů obyvatel. Některé studie však ukazují, že každoročně odumírají 3 % korálů a že tímto tempem mohou korálové útesy do roku 2100 zaniknout. Společnost Eau Thermale Avène se již zaměřila na snížení dopadu svých slunečních filtrů a dalších přípravků na mořské ekosystémy, což byl jeden ze způsobů, jak se posunout dál.

Na korálech závisí více než 3000 druhů ryb a téměř 120 milionů obyvatel.

Jak probíhala práce na ochraně korálového útesu přímo na místě?

Program PUR Corail jsme se rozhodli zahájit v Pejarakanu na ostrově Bali v Indonésii. Tato vesnice se nachází ve zlatém korálovém trojúhelníku, v oblasti, která je známá vysokou koncentrací korálů. Vlivem kyanidového rybolovu a globálního oteplování však tyto organismy viditelně blednou. Na místě jsme se setkali s místními obyvateli a organizacemi, abychom lépe porozuměli jejich problémům. Poté jsme společně vytvořili soubor přísných pravidel, podle kterých jsme uplatnili a porovnali různé techniky „roubování“ korálů a měřili jejich vliv na prostředí. Jako obvykle jsme místní obyvatele v technikách zaučili, aby byli v budoucnu samostatní.

AV_SPOR_Pejarakan_Bali_CopyrightPURProjet_07 800x670

S jakými obtížemi jste se museli potýkat?

Rychle jsme si uvědomili, že korály sice můžeme vysazovat, ale že roubování nestačí. Pokud včas nezasáhnete současně proti znečišťování plastem a erozi půdy způsobené odlesňováním, nebude to nikdy fungovat. Pro přijetí skutečně účinných opatření bylo nutné uplatnit holistický přístup. V roce 2018 jsme proto zahájili projekt týkající se nakládání s odpady a program výsadby mangrovníků na pobřeží.

Dostavily se nějaké výsledky?

O osm měsíců později bylo do programu zapojeno celkem 280 rodin a posbíráno bylo téměř 10 tun odpadu, který putoval do recyklačních zařízení. Na nutnost třídění odpadu jsme upozornili různé skupiny obyvatel. Poskytli jsme recyklační zařízení a koše na tříděný odpad. Zároveň jsme začali vysazovat mangrovníky, abychom zabránili erozi půdy na pobřeží. Během několika měsíců bylo díky Eau Thermale Avène vysazeno téměř 7000 mangrovníků.

Pouhé roubování korálů nestačí, aby byla opatření účinná, musíme bojovat také proti znečištění plastem a erozi půdy.

Jak si představujete, že bude vaše práce na tomto projektu udržitelnosti pokračovat?

V roubování korálů na Pejarakanu budeme pokračovat, abychom rozšířili plochu jejich výskytu. A když to bude možné, rozšíříme jejich populace i do dalších částí světa. Na souši testujeme novou metodu výsadby mangrovníků. Nakonec se zdá, že je vhodnější vysazovat semenáčky (mangrovové sazenice) získané z mangrovových lesů přímo na místo určení, bez předchozího pěstování ve školce. Pokud jde o odpad, stále nás velmi zaměstnává identifikace různých druhů odpadů a posouzení stávajících systémů recyklace. Uvažujeme také o tom, že se více zaměříme na sběr odpadu z hotelů a restaurací. Klíčovými aspekty tohoto typu projektů jsou zvyšování povědomí, informovanosti a vzdělávání místních obyvatel. Na tuto oblast budeme samozřejmě zaměřovat naše kampaně.

Zpět na začátek