Rozhovor s Emilií d'Avack z Pur Projet, odbornicí na mořské ekosystémy
PUR Projet a Eau Thermale Avène: obnova korálového útesu

PUR Projet a Eau Thermale Avène: obnova korálového útesu

Rozhovor s Emilií d'Avack z Pur Projet, odbornicí na mořské ekosystémy

Emilia d'Avack, odbornice na mořské ekosystémy ze společnosti PUR Projet, se do vesnice Pejarakan na severozápadě Bali vydává několikrát ročně, aby koordinovala program PUR Corail, který byl zahájen v roce 2016, a sledovala vývoj růstu obnovujícího se korálového útesu. Zpětná vazba od odbornice přímo z místa dění.

Na projektu PUR Corail se podílíte od jeho začátku. Jakou roli v něm hrajete?

Začala jsem tím, že jsem nalezla vhodné místo. Hledala jsem útes, který potřeboval ochranu, a zároveň komunitu místních obyvatel, která byla ochotna se zapojit. Poté jsem začala sčítat a zaznamenávat škody. Museli jsme vybrat nejvhodnější metody obnovy útesu a přímo na místě vyškolit týmy. Dnes se o údržbu, obnovu a další rozšiřování útesu starají na plný úvazek dva lidé a jejich vedoucí. Vracím se tam dvakrát ročně, abych zkontrolovala, že vše funguje bez problémů.

Od roku 2019 jsme nainstalovali již téměř 17 podmořských konstrukcí. Každoročně vysadíme 2040 kusů korálů, což zahrnuje 20 různých druhů.

Emilia d'Avack
Emilia d'AvackOdbornice na mořské ekosystémy ve společnosti PUR Projet
Jak lze korály a korálový útes obnovit?

Jak lze korály a korálový útes obnovit?

Zvolili jsme nejmodernější techniku známou jako Biorock. Vyžaduje to elektrifikovanou kovovou 3D konstrukci, která je ponořená pod vodou. Při kontaktu s vodou slabý proud vyvolává chemickou reakci, která vytvoří materiál podobný kostře korálů. Ten se naváže na kov. Úkolem pro nás je pak naroubovat na konstrukci úlomky živých korálů. Způsob je to velmi účinný, ale nákladný. Experimentujeme proto s dalšími dvěma metodami: s jinou kovovou konstrukcí, kterou sami pokrýváme směsí písku a lepidla, a s klecí naplněnou kameny, která slouží jako podpěra pro kousky korálů.

A korálový útes znovu ožije?

Od roku 2019 jsme díky podpoře společnosti Eau Thermale Avène nainstalovali již téměř 17 podmořských konstrukcí a každoročně vysadíme 2040 kusů korálů, což zahrnuje 20 různých druhů. V letech 2016 až 2021 jsme díky společnosti Avène vysadili více než 10 000 korálů. Míra přežití je příznivá. Útes začíná znovu získávat svou komplexní formu a znovu plní funkci útočiště. Vracejí se sem nahožábří živočichové, ropušnicovité ryby, trnuchy modroskvrnné, mořští ďasové, chobotnice, sépie... Potápění zde přináší opět potěšení. 

Jaké jsou vaše další cíle?

Jaké jsou vaše další cíle?

Naším cílem je, aby byl útes znovu živý, zdravý a aby mohl plnit veškeré funkce důležité pro celý ekosystém. To znamená zachování biodiverzity, zdroj potravy, ochranu pobřeží atd. Lov s pomocí dynamitu nebo kyanidu je nyní zakázán, ale dravé ryby se v oblasti loví stále příliš často. To má za následek šíření mořských řas, které přímo konkurují korálům. Tento tlak na prostředí je stále velmi silný. Proto musíme i nadále pracovat na zlepšení spolupráce s místními komunitami v otázkách znečištění.

Jak je tento projekt na ochranu korálového útesu udržitelný?

Každá fáze programu je navržena ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami: místními obyvateli, orgány samosprávy a rybářskými a turistickými sdruženími. Naše role jsou podpora, hledání finančních prostředků, poskytování odborných znalostí, zajištění infrastruktury, předávání zkušeností. Především je však nutné předat všechny potřebné nástroje místní komunitě, aby mohla v ochraně přírodního bohatství a obnově korálových útesů pokračovat sama. Máme vyškolené týmy, které jsou složené výhradně z obyvatel místních vesnic. V současné době organizujeme prohlídky útesu s průvodcem, nabízíme certifikáty na adopci mladých korálů a vyvíjíme také další činnosti, které by mohly zajistit finance.

Naším cílem je, aby byl útes znovu živý, zdravý a aby mohl plnit všechny své důležité funkce.

Zpět na začátek