Obsah

Naše závazky ve prospěch omezení dopad na oceány

JAK CHRÁNIT POKOŽKU PŘED SLUNCEM A ZÁROVEŇ OMEZIT DOPAD NA MOŘSKÝ EKOSYSTÉM

Laboratoře Eau Thermale Avène se snaží na tento problém reagovat vysoce účinnými přípravky sluneční ochrany, jejichž složení snižuje jejich dopad na mořský ekosystém.

Pro Eau Thermale Avène to znamená jednak velký závazek, tak i konkrétní kroky.

Složení sluneční ochrany Avène zohledňuje tři priority: bezpečnost, účinnost a optimální snášenlivost i pro tu nejcitlivější pokožku.

Všechny filtry v našich produktech sluneční ochrany byly testovány na 3 klíčových druzích mořské biodiverzity*:  korálech, fytoplanktonu a zooplanktonu.

*Testy provedené Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, partnerem Evropského centra pro mořské biologické zdroje, na 3 klíčových druzích mořské biodiverzity – druhu korálu, fytoplanktonu a zooplanktonu – v reprezentativních koncentracích pro sluneční ochranu.TriAsorB™ byl testován stejnými metodikami a stejnými výzkumníky jako v následujících publikacích: Stien, D. a kol. Jedinečný přístup k monitorování stresu u korálů vystavených novým znečišťujícím látkám. Scientific Reports 10, 9601 (2020). Thorel, E. a kol. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp artemia salina and the marine Microalga Tetraselmis sp. (Efekt 10 UV filtrů na žábronožky solné a mořské mikrořasy Tetraselmis sp). Toxics 8, 29 (2020).

 

av_land page_corail et crevette 472x472 Kredity Pascal Romans, Sorbonnská univerzita

Konkrétní důkaz našeho závazku k ochraně před sluncem

Ekologicky navržené  přípravky sluneční ochrany s optimalizovanou/zlepšenou biologickou odbouratelností*

Ekologicky navržené přípravky sluneční ochrany s optimalizovanou/zlepšenou biologickou odbouratelností*

Netoxické sluneční filtry**

Netoxické sluneční filtry**

Dlouhodobé partnerství s PUR

Dlouhodobé partnerství s PUR

Konkrétní výsledky naší činnosti díky studii dopadu 

Konkrétní výsledky naší činnosti díky studii dopadu 

*Test OECD301B
\n** Testy provedené na druhů reprezentativních mořské biologické rozmanitosti v Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer

Playing YouTube videos requires the use of cookies in order to offer you targeted advertising based on your browsing For more information, please visit YouTube's « cookie » policy.

You have rejected Youtube's cookies and therefore you cannot view the video.

You can change your choices by clicking on « Cookie Settings » and accept Youtube's cookies to enable the video.

You can change this setting and withdraw your consent at any time.

VÝSLEDKY NAŠÍ ČINNOSTI V MOŘSKÉM EKOSYSTÉMU REGIONU BALI

1.7x

Více ryb*

2.5x

Více korálů*

+20

druhů korálů v oblasti, kde byla prováděna aktivita*

*Vývoj od roku 2016. Dopadová studie, pejarakan Bali, červenec 2022 - provedeno ve spolupráci s projektem PUR 

AV_Fond marin_Copyright_PUR Projet_1 472X472

Oceány jsou bohatým a zásadním zdrojem života, protože regulují klimatickou rovnováhu na Zemi:

  • Korály jsou významným ekosystémem nezbytným pro rozmnožování a zachování mnoha mořských druhů.
  • Fytoplankton, "zelené plíce" planety, produkuje 2/3 kyslíku, který dýcháme. 
  • Zooplankton je hlavním spotřebitelem organických látek v oceánech a hraje zásadní roli ve fungování mořského potravního řetězce.

Tento křehký ekosystém je nyní ohrožen řadou faktorů, které jsou zodpovědné za vymírání stovek druhů a vyčerpání zdrojů: globální oteplování, stoupající hladina moře, nadměrné využívání zdrojů atd. Ohrožuje ho ovšem také znečištění způsobené opalovacími krémy a jejich filtry, které jsou pro oceány nebezpečím samy o sobě. Proto se společnost Eau Thermale Avène zavázala omezit svůj dopad na životní prostředí. 
\n 

Zpět na začátek