Obsah

Náš závazek k prevenci rakoviny

av_solaires_cancer-peau_engagement_european skin-cancer-foundation_1x1 473x473

Rakovina kůže: skutečný problém veřejného zdraví

Nadměrná expozice slunečnímu záření již od dětství je dnes dobře známou příčinou nárůstu výskytu rakoviny kůže, ať už melanomu nebo karcinomu. Výchova k ochraně před sluncem od útlého věku je proto nesmírně důležitá. Laboratoře Eau Thermale Avène tyto požadavky předvídaly díky svému dlouholetému působení v této oblasti a svým odborným znalostem v oblasti opalovací péče. Bylo prokázáno, že řada opalovací kosmetiky Avene poskytuje bezpečnou ochranu před sluncem a pomáhá předcházet poškození od slunce.

 

Ochrana pokožky před sluncem

Naše partnerství s nadací European Skin Cancer Foundation

Evropská nadace pro rakovinu kůže je sdružení založené v roce 2008 profesorem Stockflethem, jehož cílem je školit a vzdělávat dermatology v oblasti nemelanomových nádorů kůže a zvyšovat povědomí, informovat a předcházet jim prostřednictvím programů pro učitele, rodiče a studenty. Od roku 2013 je společnost Eau Thermale Avène zapojena do exkluzivního a dlouhodobého partnerství s nadací European Skin Cancer Foundation a podporuje její aktivity v boji proti rakovině kůže, které se opírají o dva hlavní směry:

Prevence Prostřednictvím vzdělávacích misí ve školách a školkách upozorňují vzdělávací nástroje a informační brožury SunPass veřejnost na škodlivé účinky slunce a informují o správných návycích, které je třeba si osvojit již od útlého věku.

Školení Školením lékařů a dermatologů v oblasti screeningu, diagnostiky a léčby rakoviny kůže s podporou všech evropských poboček Eau Thermale Avène.

Partnerství Eau Thermale Avène s programem Euromelanomem

Eau Thermale Avène je také sponzorem programu Euromelanoma, jehož cílem je propagovat a sdílet informace o prevenci, včasné diagnostice a léčbě rakoviny kůže. Od svého založení v roce 1999 v Belgii se Euromelanoma rozrostla do té míry, že nyní působí nejméně v 39 zemích. Asociaci řídí síť evropských dermatologů, které předsedá Véronique Del Marmol. Všechny její iniciativy jsou zaměřeny na tři klíčové skupiny: širokou veřejnost, vědeckou komunitu a evropské a národní politiky.

  • Prostřednictvím webových stránek Euromelanoma a každoroční osvětové kampaně podporuje veřejnost v porozumění rakovině kůže, její prevenci, včasnému odhalení a léčbě. Vyvrcholením této činnosti jsou každoroční veřejné screeningy u příležitosti Dne melanomu. K dnešnímu dni absolvovalo bezplatné kožní vyšetření více než 600 000 lidí.
  • Dermatologům a širší zdravotnické komunitě Euromelanoma pravidelně předává své znalosti a osvědčené postupy prostřednictvím vědeckých publikací s cílem zlepšit péči o pacienty s rakovinou kůže.
  • Euromelanoma pořádá pro vládní organizace speciální akce, jejichž cílem je zajistit, aby byla léčba rakoviny kůže plně uznávána a podporována ve zdravotnických systémech a strategiích. 

Eau Thermale Avène se podílí na přípravě každoročních kampaní Euromelanoma a vybízí dceřiné společnosti k účasti, aby vytvořily zdravou konkurenci mezi zeměmi a sdílely místní iniciativy. Například v Bulharsku v roce 2019 dceřiná společnost ETA a Euromelanoma uspořádaly se studenty farmacie v ulicích Varny osvětovou kampaň o rakovině kůže. O této iniciativě široce informoval místní tisk. 

 

Zpět na začátek