Obsah

Závazek minimalizovat náš dopad na oceány

 

Náš závazek minimalizovat náš dopad*

Díky více než 30 letům inovací a know-how laboratoře Eau Thermale Avène vyvinuly produkty s vyskou snášenlivostí i pro tu nejcitlivější pokožku. Od roku 2013 vyvíjíme naše přípravky sluneční ochrany s cílem minimalizovat jejich dopad na životní prostředí. Jejich složení obsahuje minimální množství slunečních filtrů a neobsahuje silikony, aby měly optimální biologickou odbouratelnost** a snižovaly dopad na životní prostředí, přičemž vždy splňují tato tři kritéria: bezpečnost [...], účinnost a snášenlivost.

av_solaires_engagement_corail_1x1_v1 473X473

První studie na korálech

V roce 2019 nechala značka Eau Thermale Avène posoudit toxicitu svých slunečních filtrů (Tinosorb S, Tinosorb M, Parsol 1789, Uvasorb HEB) v observatoři Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer. Tato první studie prokázala bezpečnost filtračního systému Eau Thermale Avène pro korály Pocillopora Damicornis. Tento druh je mimořádně rozšířený a tvoří součást Velkého bariérového útesu*.   Je známo, že korálové útesy jsou ohroženy zejména slunečními filtry a jejich bělicím účinkem. Korály jsou však pouze jedním článkem řetězce, nereprezentují mořskou biodiverzitu jako celek. 

*Studie byla provedena s koncentracemi reprezentativními pro koncentrace vyskytující se v životním prostředí.

 

Druhá studie na fytoplanktonu a zooplanktonu

Abychom pochopili dopad našich přípravků sluneční ochrany na celý mořský ekosystém, rozhodla se Eau Thermale Avène pokračovat ve výzkumu a vyhodnotit dopad svých filtrů na plankton, který jsou základem potravinového řetězce a který hraje klíčovou roli při udržování rovnováhy mořského života a koloběhu prvků umožňujícího život na Zemi.  

Tato průlomová studie* prokázala, že naše sluneční ochrana nemá žádný dopad na druhy fytoplanktonu a zooplanktonu.

*Studie provedená na dvou reprezentativních modelech planktonu s koncentracemi, které odpovídají koncentracím zjištěným v životním prostředí. 

 

av_solaires_engagement_phytoplancton-zooplancton_1x1 473X473

 

Partnerství Eau Thermale Avène se společností Pur Projet

Od roku 2016 se Eau Thermale Avène angažuje ve sdružení Pur Projet, organizaci, která podporuje firmy, aby začlenily otázky klimatu do svého hodnotového řetězce v rámci udržitelného partnerství na obnovu a ochranu mořských ekosystémů v Indonésii.

Cílem tohoto komunitního projektu je obnovit poškozené korálové útesy, zachovat mangrovníky a zlepšit ekologické postupy místních komunit, včetně recyklace plastového odpadu. V letech 2016 až 2018 jsme společně nainstalovali o 42 konstrukcí a vysadili 6120 korálů 16 různých druhů a 2000 mangrovníků. Cílem partnerství do roku 2021 je vysadit 10 000 korálů, 6000 mangrovníků a shromáždit a recyklovat 81 tun odpadu. 

  • <span class="ezstring-field">av_solaires_oceans_engagement_actions-1_4x5_v1_473_590</span>
  • <span class="ezstring-field">av_solaires_oceans_engagement_actions-2_4x5_v1_473_590</span>
  • <span class="ezstring-field">av_solaires_oceans_engagement_actions-3_4x5_v1</span>

Místní aktivity Eau Thermale Avène ve prospěch ochrany oceánů

Všude na světě, od Turecka a Řecka až po Brazílii, Chile a Argentinu, si značka Eau Thermale Avène zakládá na ochraně životního prostředí a s pomocí místních sdružení rozšiřuje počet iniciativ, jejichž cílem je zvýšit povědomí o tomto významném problému: čištění pláží, vzdělávání obyvatel a záchrana biodiverzity.   Od roku 2020 v Mo'orea, v srdci Tichého oceánu, spojila Eau Thermale Avène své síly s týmy Coral Gardeners, aby rozšířila svou činnost ve prospěch obnovy korálů na mezinárodní úroveň a přispěla k zachování tohoto ekosystému. Od roku 2017 vysadila organizace v různých částech laguny Mo'orea více než 14 000 korálů. Zdejší útesy jsou nejen útočištěm pro místní faunu a flóru, ale také pro místní obyvatele. 

 

 

av_solaires_pur-projet_logo_1x1 473x473
Ze stejného rozsahu

NAŠE ŘEŠENÍ PRO OCHRANU NAŠÍ BUDOUCNOSTI

Produkty péče o pleť Eau Thermale Avène jsou navrženy tak, aby chránily pokožku a současně respektovaly oceány.

Intense Protect Ultra voděodolný fluid SPF 50+

Intense Protect Ultra voděodolný flui...

Chrání - Hydratuje

Sprej pro děti SPF 50+

Sprej pro děti SPF 50+

Chrání

Sluneční ochrana ve spreji SPF 30

Sluneční ochrana ve spreji SPF 30

Chrání

*Testováno v Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, partnerském středisku evropských mořských biologických zdrojů, na třech klíčových druzích mořské biodiverzity - korálu, fytoplanktonu a zooplanktonu - v koncentracích reprezentativních pro opalovací krémy. TriAsorB™ byl testován stejnými metodikami a stejnými výzkumníky jako v následujících publikacích: Stien, D. a kol. Jedinečný přístup k monitorování stresu u korálů vystavených novým znečišťujícím látkám. Scientific Reports 10, 9601 (2020). Thorel, E. a kol. Effect of 10 UV Filters on the Brine Shrimp artemia salina and the marine Microalga Tetraselmis sp. (Efekt 10 UV filtrů na žábronožky solné a mořské mikrořasy Tetraselmis sp). Toxics 8, 29 (2020).

** Podle testu OECD 301B.

Zpět na začátek