Pravidla pro držitele věrnostních karet

1) Věrnostní programy provozuje společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., IČ: 276 02 389, se sídlem Kolbenova 1021/9,  190 00 Praha 9 (dále jen „Společnost“).


2) Účastníkem věrnostního programu Společnosti může být pouze fyzická osoba – spotřebitel, která je držitelem věrnostní karty. Účast ve věrnostním programu je dobrovolná.


3) Kartu zákazník získá při nákupu jakéhokoliv produktu příslušné značky či řady, jichž se věrnostní program týká, určené věrnostní kartou (dále jen „určená značka“ nebo „určená řada“) v jedné ze smluvních lékáren Společnosti v České republice ze seznamu na adrese: www.eau-thermale-avene.cz. Věrnostní karta může stanovit další požadavky pro její získání, např. minimální prodejní cenu zakoupeného produktu.


4) Kartu lze použít pouze v lékárně, ve které byla zákazníkovi vydána.


5) Každý nákup produktu určené značky nebo určené řady splňující případně i další požadavky stanovené věrnostní kartou (např. minimální prodejní cena produktu) v období platnosti věrnostní karty (dále jen „věrnostní nákup“) bude obsluhou lékárny zaznamenán ve věrnostní kartě zákazníka, předloží-li ji, a to razítkem lékárny a podpisem obsluhy lékárny (lékárníka), případně i uvedením data uskutečnění věrnostního nákupu, obsahuje-li věrnostní karta kolonku pro tento údaj. Věrnostní karta může nákup některých produktů určené značky nebo určené řady z věrnostního programu vyjmout.


6) Věrnostní program spočívá v tom, že při uskutečnění věrnostní kartou stanoveného množství věrnostních nákupů získá zákazník zdarma jako dárek jeden z produktů ze seznamu uvedeného na věrnostní kartě (dále jen „dárek“) dle volby zákazníka.   


7) Věrnostní program může mít i více úrovní, tzn. dle počtu věrnostní kartou požadovaných věrnostních nákupů. Případná volba úrovně věrnostního programu je na zákazníkovi. Jednu věrnostní kartu lze použít pouze v rámci jedné úrovně.


8) Pro získání dárku v rámci věrnostního programu, resp. příslušné úrovně věrnostního programu, zákazník odevzdá věrnostní kartu s minimálním počtem záznamů odpovídajícím počtu věrnostních nákupů stanovených věrnostní kartou (v případě více úrovní věrnostního programu pro příslušnou úroveň věrnostního programu), a to je-li uvedeno na věrnostní kartě spolu s účtenkami prokazujícími jednotlivé věrnostní nákupy zaznamenané na věrnostní kartě, v lékárně, ve které mu byla věrnostní karta vydána.  Při odevzdání věrnostní karty zákazník zvolí dárek zaškrtnutím příslušného políčka na věrnostní kartě. Neobsahuje-li věrnostní karta příslušné políčko, zákazník provede volbu dárku sdělením obsluze lékárny. Před odevzdáním věrnostní karty zákazník řádně vyplní své údaje uvedené na věrnostní kartě v rozsahu jméno, příjmení, adresa anebo město, emailová adresa, popřípadě telefonní číslo nebo rok narození dle kolonek ve věrnostní kartě (dále jen „osobní údaje“), dále odpovědi na otázky zde uvedené, v případě nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení zaškrtne příslušnou kolonku a dále uvede datum vyplnění osobních údajů. Správnost osobních údajů a souhlas s jejich poskytnutím a zpracováním provozovatelem potvrdí zákazník svým podpisem na věrnostní kartě. Zákazníkem vybraný dárek mu je předán v lékárně ihned po odevzdání řádně vyplněné věrnostní karty v lékárně a provedení jeho výběru.


9) Podpisem na věrnostní kartě zákazník uděluje svůj výslovný souhlas se zařazením jeho osobních údajů do databáze Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro marketingové účely Společnosti. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely provozování věrnostního programu a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. (nevyloučil-li tuto možnost zákazník zaškrtnutím příslušné kolonky na věrnostní kartě), a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti (správce).


Osobní údaje zákazníka mohou být předány a zpřístupněny mateřské společnosti Společnosti, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, reg. č. 319137576, Francouzská republika, pro účely nabízení obchodu a služeb, s čímž zákazník souhlasí.


Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo žádat Společnost (správce) nebo zpracovatele o vysvětlení a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich doplnění nebo likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může zákazník obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.


Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení Společností může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu: avene.cz@pierre-fabre.com, nebo na adresu sídla Společnosti.


10) Věrnostní karta je platná do data uvedeného na věrnostní kartě.


11) Tato úplná pravidla věrnostního programu jsou přístupná na webových stránkách Společnosti www.eau-thermale-avene.cz a jsou účinná od 1. dubna 2016.

Zpět na začátek