UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Dermatologické Laboratoře Avène se zavázaly k činnostem, jejichž cílem je zajistit kvalitu našich výrobků a zároveň chránit naše zdroje.

Solidarita je nám blízká a spolupracujeme s řadou organizací.
Přispíváme jim s našimi vědeckými poznatky, poskytujeme provozní a finanční podporu,
a dokonce i terapeutické vzdělávací nástroje. Mezi tato partnerství patří i partnerství, které již několik let rozvíjíme s Evropskou nadací pro rakovinu kůže ESCF. Tentokrát je naším cílem pomoci s osvětou, vzděláváním a prevencí rakoviny kůže u dětí.

Spolupracujeme s charitativní organizací Pur Projet, která si dala za úkol obnovit ekosystémy na mořském dně. Pracujeme na obnově korálových útesů v Indonésii a zároveň do naší činnosti zapojujeme místní obyvatelstvo. Na účast v tomto intenzivním lidském a ekologickém projektu jsme hrdí!

Naše receptury a obaly jsou špičkou v oblasti ekologického designu,
a to navíc při zachování našich standardů kvality, bezpečnosti a etiky.
Abychom měli pod kontrolou naši stopu na trhu, podepsali jsme úmluvu „10 závazků pro odpovědné nakupování“
a vyvinuli jsme tak systém odpovědného nakupování
.
Pokud jde o náš výrobní závod, usilujeme o program energetické účinnosti
, který výrazně snižuje naše emise CO2, a kromě toho
využíváme 100% obnovitelné energie z vodních elektráren.
Více než 90 % našeho výrobního odpadu je využito dobrovolným a neustálým tříděním
a recyklací.
V neposlední řadě minimalizujeme dopad našich výrobků z dlouhodobého hlediska: Naše spreje, aerosoly, hliníkové
tuby, plastové lahve, skleněné nádoby, obaly a příbalové letáky jsou recyklovatelné.

Náš výrobní závod zhodnocuje 90 % svého odpadu prostřednictvím partnerství s
ekologickými společnostmi.
K místnímu rozvoji přispíváme i díky tomu, že naše Hydroterapeutické centrum, výrobní závod a Centrum pro výzkum vody
jsou seskupeny na jednom místě.

Naše skupina Pierre Fabre získala v roce 2012 certifikaci AFAQ 26000 a její úroveň byla oficiálně potvrzena
. Tento dobrovolný proces hodnocení, který vyvinula společnost AFNOR Certification na základě
normy ISO 26000 umožňuje organizacím měřit úroveň jejich vyspělosti a
výkonnosti z hlediska společenské odpovědnosti. Tato certifikace byla poprvé udělena
farmaceutické laboratoři a společnosti s více než 10 000 zaměstnanci.

Abychom snížili množství plastového odpadu, zvolili jsme u našich sprejů na opalování technologii OPEN/STOP. Ztratili jste někdy uzávěr z flakonu opalovacího krému? Se sprejem Eau Thermale Avène se vám to už nikdy nestane a planeta vám za to ještě poděkuje!

SLOŽENÍ VÝROBKU

SLOŽENÍ VÝROBKU

Abyste měli jasnější představu o složení našich výrobků, poskytujeme vám hmatatelné a vědecké informace o našich složkách.

Parabeny jsou konzervační látky přírodního původu, které jsou obsaženy také v ovoci a
zelenině (jahody, mrkev, cibule). Existují různé typy parabenů, které se již mnoho let
používají v kosmetických přípravcích, aby se zabránilo rozvoji
špatných bakterií a plísní. V kosmetice se používají pouze čtyři z nich
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPYLPARABEN a BUTYLPARABEN. Ve složení
nesmí žádný typ parabenu překročit 0,4 % u maximálního obsahu 0,8 %
stanoveného předpisy EU.
Máme k dispozici komplexní toxikologické údaje, které jsou aktualizovány
spolu s vědeckým pokrokem v oblasti hodnocení chemických látek.
Naše odborné znalosti těchto látek nám umožňují jejich bezpečné použití. Jsou
velmi účinné a ne příliš alergenní. Nicméně v reakci na obavy našich
spotřebitelů je odstraňujeme v rámci přepracování našich receptur.

Úkolem antioxidantů v kosmetice je chránit složení výrobku před oxidací
a zejména bránit žluknutí rostlinných tuků.

Chcete, aby vaše výrobky byly účinné a bezpečné po celou dobu jejich používání.
Proto musíme do receptur obvykle přidávat konzervační látky.
Ty zabrání kontaminaci a znehodnocení výrobku. Právě díky těmto
konzervačním látkám můžeme zaručit trvanlivost a datum spotřeby našich
výrobků.
Například používání konzervačních látek, jako jsou parabeny, představuje mnohem menší riziko,
než případná bakteriální kontaminace.

Změkčující vlastnosti polyetylenglykolu dodávají přípravkům
hydratační účinek. Jedná se o emulgátor, který dodává krémům texturu a
vynikající odolnost.

Fenoxyethanol je konzervační látka, která pomáhá zajistit trvanlivost
a zaručit dobu spotřeby našich produktů. Naše odborné znalosti této látky nám
umožňují její bezpečné používání. Podle odborné komise CIR (Cosmetic Ingredient
Review) je tato složka bezpečná, pokud se používá v kosmetických přípravcích aplikovaných na
pokožku pro všechny věkové skupiny, včetně kojenců, s výjimkou aplikací na pokožku
zadku. Není dráždivý, není fototoxický ani mutagenní a nezvyšuje citlivost.
Přirozeně se vyskytuje například v zeleném čaji a čekance.

Pro osoby s přecitlivělou nebo intolerantní pokožkou, které se chtějí naprosto vyhnout
konzervačním látkám, je sterilní kosmetika vynalezená skupinou Pierre Fabre
na světě jedinečnou alternativou. Díky exkluzivnímu a dokonale hermetickému systému
uzavírání se výrobní proces těchto receptur obejde bez použití
konzervačních látek.

Každý kosmetický přípravek musí splňovat bezpečnostní dokumentaci. Jako výrobce jsme
odpovědní za jeho uvedení na trh a jsou povinni zaručit jeho bezpečnost.
V souladu s farmaceutickými požadavky skupiny Pierre Fabre, kterou
jsme součástí, jsou naše produkty vyráběny a kontrolovány v souladu s nejpřísnějšími normami.
Všechny naše receptury jsou vyvíjeny s nejvyšším respektem k současným
předpisům. Naše přípravky mají vynikající účinnost a toleranci na
všechny typy pleti, včetně přecitlivělé nebo atopické pokožky (některé z nich).

Složení našich přípravků přísně dodržuje platné evropské
předpisy pro kosmetiku. Ty jsou aktualizovány velmi pravidelně, pětkrát až šestkrát ročně, aby
se zohlednily vědecké pokroky ve vědě.
Všechny použité složky jsou uvedeny na obalu každého produktu. Tento
popis vzorců se řídí mezinárodním standardem INCI (Mezinárodní nomenklatura
kosmetických přísad).

Oxid titaničitý je kosmetické barvivo, které používáme k bělení některých
přípravků.
V nano formě je to také sluneční filtr. Ty pomáhají pokožku účinně chránit před nebezpečím
slunečního záření a hlavně pomáhají předcházet
rakovině kůže. O jejich riziku pro zdraví doposud neexistují žádné vědecké
důkazy. Spory v médiích zpochybnily
význam ochrany před UV zářením: podle OMS v roce 2017 byla každá třetí rakovina kůže spojená s UV zářením spojeným
s vystavením slunci. Naše studie ukázaly, že oxid titaničitý neproniká výrazně
do kůže a nepřináší s sebou riziko vdechnutí. Je tedy bezpečný,
i když se používá ve formě spreje.
Abychom zajistili optimální ochranu před sluncem a omezili dopady na mořské ekosystémy,
rozhodli jsme se použít pouze čtyři sluneční filtry
se sníženou koncentrací. Odstraněním silikonů a slunečních filtrů, které jsou rozpustné ve vodě,
jsme zlepšili také bioodbouratelnost složení.

BHT (butylovaný hydroxytoluen) je antioxidant, který zabraňuje žluknutí mastných sloučenin
ve složení.
Odborný panel CIR (Cosmetic Ingredient Review) dospěl na základě dostupných studií k závěru,
že BHT nezpůsobuje významné podráždění, přecitlivělost nebo
zvýšenou citlivost na sluneční záření.
Vzhledem k tomu, že koncentrace této složky je v kosmetických přípravcích velmi slabá, (od
0.0002 % až po 0,5 %), nepředstavuje jeho použití žádné riziko.

Bezpečnost našich spotřebitelů je pro nás absolutní prioritou.
V souladu s evropskou legislativou hodnotí každý náš
výrobek před uvedením na trh odborný toxikolog.
Hodnocení bezpečnosti našich výrobků je založeno na třech testech: hodnocení
bezpečnosti surovin, posouzení bezpečnosti hotových výrobků a
kosmetovigilance, která spočívá ve sledování tolerantnosti výrobků
na trhu a shromažďování informací, které by je mohly zlepšit.

V našich peelingových přípravcích používáme celulózové mikroperličky. Plastové mikroperličky
jsou zakázané zákonem o životním prostředí známým jako Zákon o biodiverzitě, který byl přijat v návaznosti na Konferenci OSN o klimatické změně COP 21.

Kritéria pro definici endokrinních disruptorů, která 4. července 2017 navrhly
členské státy Evropské unie, byly zamítnuty Evropským parlamentem 4. října
2017. K dnešnímu dni stále neexistuje oficiální seznam endokrinních disruptorů schválený
Evropským společenstvím.
Jsme stále ve střehu, abychom zvládali reflektovat změny ve vědeckých poznatcích
a evropských kosmetických předpisech a mohli nabízet receptury, které zaručují velkou míru
bezpečnosti.

Ropa je přírodní materiál, jehož čištěním lze získat minerální oleje kosmetické a
farmaceutické kvality. Pomocí hodnocení můžeme zaručit, že petrochemické
přísady, které nakupujeme, mají vysokou úroveň bezpečnosti a mají
prospěšné účinky na vlastnosti kůže (tloušťka, struktura, ochrana). Naše laboratoř také zajišťuje
kvalitu těchto surovin interně i u našich dodavatelů.
S touto složkou máme dobré toxikologické zkušenosti a provádíme na ní
důkladnou kosmetovigilanci. Tyto neutrální a inertní tukové látky mají vynikající snášenlivost a nejsou
dráždivé. Jejich použití je proto dokonale vhodné pro citlivou pleť.

Obavy spojené s kontroverzními složkami jsou jednou z našich nejpalčivějších starostí. Kosmetické
přísady přispívají k účinnosti, konzervaci, struktuře,
barvě a vůni výrobků. Jejich povaha a procentuální zastoupení ve složení nejsou
zvoleny náhodně, každá složka hraje ve složení svou roli.

Minerální oleje jsou suroviny, které se skládají pouze z uhlíku a
molekul vodíku. Používají se v kosmetice a také
ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu jako potahové a hermetické látky na
obaly.
Jejich hlavní vlastností je, že zůstávají na povrchu kůže a vytvářejí ochranný film
bez toho, aby pronikaly do vrstev kůže. Změkčují a hydratují suchou pokožku
a zároveň ji chrání před podrážděním způsobeným okolním prostředím. Jsou dokonale
stabilní a uchovávají si účinnost v průběhu času.
Všechny naše přípravky s obsahem minerálních olejů splňují přísné normy pro
kosmetické předpisy a zajišťují vysokou úroveň čistoty
podle farmaceutických norem. Od našich dodavatelů požadujeme, aby nám dodávali suroviny, které byly vyrobeny
v souladu s normami stanovenými Evropským lékopisem. V neposlední řadě sledujeme kvalitu
a dávkování interně.
Bezrizikovost těchto olejů nedávno potvrdil Německý spolkový institut
pro hodnocení rizik (BFR). Pro spotřebitele jsou naprosto bezpečné
a jsou také známé svou vynikající snášenlivostí a ochrannými a
hydratačními vlastnostmi.

Pokud je složka zahrnuta do složení přípravku v
nanometrické formě, je v seznamu složek za názvem
uveden na obalu výraz [NANO].
Nanočástice se hojně používají v potravinářském a kosmetickém průmyslu.
Již téměř 20 let jsou například součástí přípravků na opalování. Nanometrická forma
složky ve skutečnosti zajišťuje, že se fotoprotektivní účinná látka dobře šíří a
zlepšuje tak účinnost hotového přípravku.
Bezpečnost nanočástic potvrdily evropské i mezinárodní zdravotnické orgány, které mají zavedené přísné testovací programy,
jež jsou vyžadovány před jejich
použitím.
Studie prokázaly, že částice obsažené ve vzorci na sebe vzájemně působí
a vytváří skupiny o velikosti 100 nm, které neprojdou kožní
bariérou. Naše přípravky jsme také testovali,
abychom prokázali, že nanočástice nepronikají do kůže.

Tekutý parafín, který se již po desetiletí používá v kosmetických přípravcích, patří do skupiny
minerálních olejů. Podle německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BFR)
nepřináší dlouhodobé používání kosmetických přípravků obsahujících minerální oleje žádné
zdravotní riziko.
Tekutý parafín je inertní a nekomedogenní sloučenina, která má velmi dobrou
kožní snášenlivost. Je to hydratační složka, která zjemňuje kůži a chrání ji před podrážděním způsobeným vlivy
prostředí.

V kosmetických přípravcích mají silikony (CYKLOPENTASILOXAN, DIMETHIKON,
CYKLOMETHICONE, atd.) vynikající vlastnosti: zlepšují
jeho příjemný dojem z dotyku (kluzký, hladký pocit) a finální efekt (pudrový, sušší, matující). To podporuje
zejména dlouhodobé užívání přípravků.
Silikony jsou mezinárodními regulačními orgány, včetně Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS), považovány za bezpečné složky
.
. Jedná se o chemicky inertní materiály, dobře snášené pokožkou, které jsou nekomedogenní,
nealergizující a nedráždí kůži.

VÝVOJ PRODUKTŮ

VÝVOJ PRODUKTŮ

Důvěra našich spotřebitelů je pro nás zásadní. Hodnocení bezpečnosti našich výrobků je proto založeno na třech typech analýz prováděných s maximální pečlivostí.

Každý výrobek obsahuje číslo šarže ve specifickém formátu, kterým lze identifikovat
jeho původ. To nám umožňuje zjistit datum výroby, jeho obsah surovin atd. Tyto
podrobnosti nám umožňují v případě potřeby šarži stáhnout z prodeje.

U každého výrobku hodnotíme bezpečnost surovin i samotného
hotového výrobku.
Nejprve analyzujeme složení receptury a vypočítáme
bezpečné rozpětí pro koncentraci jednotlivých složek. Poté provedeme předklinické
testy (in vitro), testy klinické snášenlivosti (in vivo na zdravé kůži a poté na cílové skupině),testy
senzibilizace a nakonec testy kožní nebo oční tolerance.
Pokud při vývoji receptur během těchto testů narazíme na nějaký problém,
pak se výrobek vůbec nedostane na trh a začneme s vývojem od začátku. V
Eau Thermale Avène je bezpečnost na prvním místě. Každý výrobek je proto uveden na
trh s absolutní zárukou, že je za běžných podmínek používání bezpečný.

Zkontrolovat, že datum spotřeby vašeho kosmetického přípravku neuplynulo, můžete
pomocí dvou údajů na obalu.
Můžete se řídit datem spotřeby. Do tohoto data jsme
schopni zaručit účinnost a stabilitu našich výrobků. Uvedení tohoto údaje je v Evropě
u hygienických a kosmetických výrobků, jejichž doba spotřeby je kratší než 30 měsíců, povinná. Dále
se pak může řídit údajem „Po otevření spotřebujte do“, který uvádí symbol
s otevřenou dózou obsahující číslo a písmeno M jako „měsíc“. Číslo představuje počet měsíců,
po který lze výrobek po otevření používat bez rizika. Vakuově balené přípravky
(airless dávkovače nebo sterilní kosmetika) nemají uveden údaj „Po otevření spotřebujte do“, protože mohou
být v rámci doporučeného tříletého limitu používány libovolně dlouho.

V souladu s platnými evropskými předpisy posuzujeme každou
složku našich přípravků a přihlížíme při tom na její fyzikálně-chemické vlastnosti, její
toxikologický profil, úroveň expozice (obličej, tělo), dobu kontaktu, cílovou skupinu výrobku
(citlivá pokožka, děti, kojenci, těhotné ženy, stav pokožky), jakož i na balení
a způsob aplikace.
U každé použité suroviny je v rámci hodnocení bezpečnosti vypracována studie a
souhrnný dokument založený na dostupných údajích, který je
případně doplněný o sérii testů a analýz. Ty nám pak zprostředkují pozitivní nebo negativní pohled
na používání složky v závislosti na výrobku.
Důsledně hodnotíme potenciální riziko karcinogenní, mutagenní látky či látky
toxické pro reprodukci (CMR). Na látky klasifikované podle CMR
se totiž vztahují extrémně přísné předpisy v oblasti kosmetiky.

S podporou farmaceutické laboratoře, která je základem naší vědecké etiky, je naší
absolutní prioritou zajistit vaši bezpečnost. Za tímto účelem spolupracujeme s týmy
vysoce kvalifikovaných toxikologů, kteří důkladně testují všechny naše výrobky
v souladu s platnými evropskými předpisy, které jsou považovány za jedny z nejpřísnějších
na světě.

Náš výzkum probíhá od nalezení aktivní látky až po uvedení hotového produktu
na trh, v průměru tři roky. Tento proces však může trvat až 10 let!
Našich 72 odborníků navrhuje a provádí klinické studie přímo u nás nebo
ve spolupráci s odborníky z celého světa.

Nápad na nový přípravek může přijít od produktového manažera, od
poptávky spotřebitele nebo dokonce studií, které by prokázaly jeho potřebu.
Následně postupujeme přesně stanoveným postupem – od psaní specifikací až po
klinické studie konečného přípravku, schválení složení a zkoušky stability
na obalu přípravku. Po ověření všech kroků uvedeme nový
produkt na trh.

Vzhledem k tomu, že podnikáme v oblasti zdraví, rozhodli jsme se zavést vlastní
službu kosmetovigilance v našich laboratořích již před 25 lety, abychom zajistili
spotřebitelům bezpečnost při používání našich výrobků po jejich uvedení na trh, a to ve všech zemích,
kde se prodávají. Tato mezinárodní organizace se rovněž opírá
o externí a nezávislé odborné posudky. Síť odborníků sleduje a neustále
přehodnocuje bezpečnost výrobků Eau Thermale Avène: Podle přísných a uznávaných metodik shromažďuje,
ověřuje a analyzuje potenciální nežádoucí účinky spojené s používáním
našich výrobků a navrhuje jakékoliv prvky, které by mohly výrobek zlepšit.
Náš tým lékárníků je vám k dispozici na telefonním čísle +33(0) 800 811 001 (bezplatné číslo) a jeho členové jsou připraveni vám
zodpovědět jakékoliv dotazy týkající se tolerance výrobku. V případě potřeby provede lékař nebo dermatolog pacienta šetření
, aby se zjistily možné lékové
interakce s jinými produkty.

Pokud se domníváte, že je s vaším výrobkem problém, můžete se obrátit na naše
reklamační oddělení kvality, které vás vyzve, abyste mu výrobek zaslali za účelem jeho
otestování. Pokud by se ukáže, že je výrobek vadný, bude vám zaslán
nový výrobek. Kontaktujte zákaznický servis.

Skupina Pierre Fabre Dermo-Cosmetics, jejíž jsme součástí, provozuje ročně 750
až 1050 mikrobiologických, fyzikálně-chemických a klinických studií kompatibility a stability všech
svých produktů.
U každého z našich produktů provádíme 4 až 5 klinických testů tolerance a účinnosti
složení před jeho schválením.
Na každé vyrobené šarži systematicky kontrolujeme složky,
obaly a produkty.
Po uvedení produktů na trh je také dlouhodobě sledujeme
pomocí klinických studií předložených etickým komisím.
V neposlední řadě pravidelně revidujeme naše produkty v souladu se zpětnými vazbami
kosmetologie a kvalitou, jakož i vědeckými a regulačními pokroky.

OSOBNÍ ÚDAJE

OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje shromažďujeme za konkrétním účelem (například pro potřeby soutěže,
loajality, informací atd.) Obecně platí, že tyto údaje neuchováváme,
jakmile je tento cíl dosažen.
Pokud proti tomu nevznesete námitku, budeme vaše údaje uchovávat po dobu tří let pro
marketingové účely.
Někdy musíme vaše údaje archivovat delší dobu, abychom splnili naše zákonné povinnosti (např.
kosmetovigilance, služby v oblasti kvality atd.).
V každém případě, jakmile vaše údaje nebudeme potřebovat, ujistíme se,
aby byly zničeny či anonymizovány. Další informace o našich Zásadách ochrany osobních údajů.

TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ

Jde-li o bezpečnost našich výrobků, neděláme žádné kompromisy a spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými týmy toxikologů, kteří je pečlivě hodnotí.

Naše výrobky uvádíme na trh v Číně, kde testy nařizují
místní předpisy. Některé z těchto testů prováděné laboratořemi akreditovanými
čínskými úřady používají metody, které neschvalujeme, jako je testování na zvířatech.
Cosmetics Europe, organizace, jejímž jsme členem, stejně jako další organizace
mezinárodní profesní asociace kosmetického průmyslu spolupracují s
čínskými úřady, aby ukončily povinné pokusy na zvířatech a podpořily je v používání
alternativních metody, jak je tomu již v Evropě. A my věříme, že je se nám
díky spolupráci s čínskou vládou podaří tyto snahy dotáhnout do zdárného konce.

Přípravky péče o pleť, které nejsou určeny speciálně pro těhotné ženy, nejsou testovány na
těhotných ženách. To, zda jdou naše přípravky používat během těhotenství a kojení závisí na
jejich složení. V případě jakéhokoli požadavku nás prosím kontaktujte.

K hodnocení bezpečnosti našich kosmetických výrobků bez použití
zvířat, jsme vytvořili alternativní program:
- vývoj substitučních testů na buněčných kulturách ve vlastních laboratořích pro
kultivaci kůže, které vznikly před více než 20 lety,
- implementační metody dostupné na trhu,
- aktivní účast na testovacích programech prováděných úředními orgány
Francie a Evropy.
Finanční účastí na výzkumných programech
vedených společně Evropskou komisí a Cosmetics Europe, evropskou organizací profesionálů v oblasti kosmetiky,
jejímž jsme členem, podporujeme také vývoj alternativních experimentálních metod
.

Pouze přípravky Pédiatril, TriXera NUTRITION, Cicalfate, XeraCalm A.D a opalovací mléko pro děti SPF50+
v objemu 100 ml byly testovány na kojencích a dětech.

Naše dermokosmetická péče se nevyhýbá základním pravidlům medicínské a farmaceutické důslednosti,
což nám znemožňuje tvrdit cokoliv, aniž by to bylo předem prokázáno. Abychom zaručili
bezpečnost a nezávadnost všech našich receptur, provádíme obzvláště přísné
testování nad rámec evropských požadavků: předklinické testy in vitro; testy in vivo,
testy klinické snášenlivosti: (test na citlivost a testy kožní nebo oční snášenlivosti pod
dermatologickou, oftalmologickou nebo pediatrickou kontrolou).

Naše výrobky testujeme pod dermatologickou a/nebo oftalmologickou a/nebo
pediatrickou kontrolou, abychom se ujistili, že jsou účinné a nevyvolávají alergie nebo reakce
intolerance. Každý výrobek prochází během
svého vývoje řadou přísných testů (bakteriologie, kompatibilita s obalem, snášenlivost, použití,
atd.). Veškerá tvrzení na našich obalech podléhají klinickým studiím, které ověřují jejich
pravost.

Každoročně se testování výrobků účastní 8 000 dobrovolníků, ať už se jedná o zdravé osoby nebo členy cílové skupiny.
Při uvedení každého dermokosmetického výrobku Pierre Fabre na trh přijímáme 300 až 1000
dobrovolníků. Některé z těchto testů se provádějí v hodnotících centrech, která se nacházejí
v okolí Toulouse.

Podle evropských kosmetických předpisů (nařízení ES 1223/2009)
musí výrobci používat alternativní metody k testování na zvířatech,
které jsou dostupné pro testování nových surovin a hotových výrobků.
Jako průkopníci tohoto přístupu jsme zavedli alternativní program
a před několika lety jsme naprosto zastavili veškeré testování na zvířatech.

PRODEJCI

PRODEJCI

Věrnostní program bohužel nemáme.

Jelikož jsou naše produkty určeny pro citlivou pleť, přísně vybíráme
použité přísady a provádíme mnoho klinických studií. Toto zaměření na kvalitu
produktů může mít vliv na jejich prodejní ceny.
Kromě toho ceny produktů určují naši distributoři a ty se tudíž mohou lišit podle
daného prodejního místa.

Vzhledem k množství žádostí vám bohužel nemůžeme zaslat vzorky. Zveme vás do naší prodejny, kde se seznámíte s našimi produkty péče o pleť a pokožku.