av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_1440x370

Chráněné povodí Impluvium Avène. V srdci přírody s ochranou biodiverzity.

Impluvium je zeměpisná oblast, která přispívá k zásobování řeky vodou.
Avène je rozsáhlá oblast nacházející se v regionálním národním parku Haut-Languedoc, kde se dešťová voda vsakuje do podloží.

Každá kapka pronikne na své více než padesát let dlouhé podzemní cestě až do hloubky 1500 metrů. Odtud pak napájí pramen Avène. K zachování kvality této vody je třeba chránit přírodní prostředí, které obklopuje její zdroj.
Proto jsou lidské aktivity v okolí impluvia velmi omezené a přísně regulované.

  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit-thermal-park-hdrvb-square_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene3©studiochevojon_368x460</span>

Jedinečné místo

av_instit_environnement_avene7©studiochevojon 473x590

 

Čím je impluvium Avène tak výjimečné?

Zde začíná cesta Termální vody Avène. Díky tomu, že se nachází na území, kde se setkává středomořské, horské a kontinentální klima ve vyšších oblastech údolí řeky Orb, je impluvium Avène skutečně jedinečné.

Dešťová voda se zde vsakuje a vydává se na svou dlouhou pouť podzemními hlubinami. Tam se postupně zahřívá a obohacuje o biologické a minerální prvky, které jí dodávají zklidňující, protidráždivé a zvláčňující vlastnosti.

Povrch a hloubka impluvia

Povodí má rozlohu 27 km2. Reliéf mezi hydroterapeutickým centrem Avène v nadmořské výšce 340 metrů a nejvyššími vrcholy ve výšce 1022 metrů je velmi výrazný.

Přestože zde ročně naprší v průměru 1200 milimetrů vody, pouze její část pronikne hluboko do země, aby se z ní později zrodila Termální voda Avène.

Druhá část zůstává v malé hloubce a napájí vodní zdroje v oblasti.

Všechny naše činnosti provádíme s respektem k biodiverzitě.

Séverine Roullet-FurnemontVedoucí oddělení firemní společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje skupiny Pierre Fabre

Místo plné zeleně

Zásady pro rozvoj regionálních přírodních parků jsou založeny na podpoře a ochraně přírodního dědictví, které tvoří jeho křehké bohatství. Impluvium Avène tak těží z opatření na ochranu fauny, flóry, vody a půdy v regionálním národním parku Haut-Languedoc.

76 % parku tvoří lesy se směsí listnatých (dub, buk, kaštan) a jehličnatých (borovice a douglaska) stromů.

Zemědělská půda tvoří 22 % území a je využívána především jako pastviny a k pěstování pícnin.

av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_600x600
av_instit-biodiversity-hdrvb-square_472x580

Lesy, které chrání podzemní vody

Stromy, které obklopují povodí Avène, udržují půdu vlhkou a jsou nezbytné pro zachování integrity našich vodních zdrojů.

Proto jsme v roce 2018 požádali ONF (Národní lesnickou organizaci) o odbornou pomoc a doporučení, jak zajistit udržitelnou péči o lesy v našem parku.

Díky ochraně biodiverzity a místních živočišných druhů schválila LPO (Liga na ochranu ptáků) lokalitu Avène-les-Bains jako stanoviště ptactva.

av_instit-water-research-center-hdrvb-square_600x600
AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4_600x600

Úloha Centra pro výzkum vody

Díky Centru pro výzkum vody je zaručena kvalita Termální vody Avène a zachování jejího zdroje.

Toto výzkumné středisko zajišťuje dohled, analýzy a poskytuje informace o Termální vodě Avène a celém jejím povodí.

Ochrana impluvia Avène s sebou přináší také povinnost pečovat o samotný pramen, o prostředí, kde se voda tvoří, o půdu, lesy a ostatní vodní zdroje v oblasti.

API'A je sdružení vzniklé za účelem ochrany impluvia Avène

Již více než 30 let je kvalita a blahodárné účinky Termální vody Avène ve středu našich zájmů. Ochrana životního prostředí a jeho biodiverzity je zásadní pro zrod a životaschopnost tohoto jedinečného zdroje vody. Projekt API'A byl založen 22. března 2021 z naší iniciativy a z iniciativy radnice v Avène. Ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty přispívá k ochraně impluvia. Za tímto účelem jsme tyto subjekty zapojili do všech fází plánování, abychom mohli přesně stanovit rámec projektu a náplň práce sdružení.

av_instit_environnement_avene8©studiochevojon 473x473
av_instit_environnement_avene6©studiochevojon 473x473

Náplň práce sdružení API'A

Sdružení API'A bude pomáhat místním iniciativám v ochraně vodních zdrojů impluvia. Sdružení bude provádět environmentální osvětu, zejména v oblasti udržitelného lesního hospodářství, odpovědného zemědělství a ochrany místní biodiverzity. Prvním úkolem pro sdružení bude vypracování posudku stavu každého z 10 jasně určených zalesněných pozemků v oblasti. Cílem je určit oblasti, kde je nutné zlepšení. Ať už se jedná o udržitelné hospodaření na těchto pozemcích, optimalizaci recyklace zemědělského plastového odpadu nebo o zajištění financování zařízení, které zlepší efektivitu při nakládání s odpadní vodou ze zemědělství.

Zpět na začátek