AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Hydrotherapy baths and treatment_High-resolution_5  16x9

Ochrana Řízené hospodaření s Termální vodou Avène

Termální voda Avène je pod přísným dohledem. Naše Centrum pro výzkum vody každoročně provádí řadu kontrol, aby byla zaručena její kvalita. Zároveň je přísně regulován i její odběr a použití.

Jsme si více než vědomi významu ekosystémů a půdy ve vztahu ke kvalitě Termální vody Avène, a proto v jejím povodí vyvíjíme řadu aktivit. Každý ze subjektů v této lokalitě se zavázal k udržitelnému způsobu hospodaření, aby chránil tento jedinečný přírodní zdroj.

 

 

Prospěšné vlastnosti

av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_472x580

Původ Termální vody Avène

Termální voda Avène se nachází v dolomitických horninách, které vznikly před 530 miliony let. Tyto horniny tvoří v hloubce přibližně 500 metrů strmý propustný rezervoár. Díky tomu může termální voda cirkulovat v hloubce více než 800 metrů pod zemí. Okolní horniny jsou tvořeny břidlicemi a pískovci s nízkou propustností.

Impluvium Avène je povrch, na kterém se shromažďuje dešťová voda, z níž později vzniká Termální voda Avène. Voda proniká přímo do dolomitických hornin nebo odtéká řekami do oblastí s nízkou propustností.

Zrod Termální vody Avène

Po proniknutí pod povrch impluvia se dešťová voda pomalu přesouvá do hloubky hornin.
Jak cirkuluje dolomitickými horninami, postupně se obohacuje o prvky z těchto hornin. A zahřívá se na teplotu přibližně 60 °C.
Na konci své cesty, která trvá 50 až 200 let, termální voda přirozeně stoupá, mírně se ochlazuje a poté vyvěrá v prameni Sainte-Odile, který se nachází v Les Bains d'Avène. Dnes zachycují Termální vodu Avène tři zásobníky, které napájí hydroterapeutické centrum a výrobní závod.

av_instit-biodiversity-orb-hdrvb-square 473x473
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter1-2018_Drilling_Low-resolution_1 367x452</span>
  • <span class="ezstring-field">AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Drilling_Low-resolution_3 367x452</span>

Nechceme si Termální vodu Avène jednoduše vzít a použít. Chceme o ni pečovat.

Sandrine Bessou-TouyaVedoucí Centra pro výzkum vody a ředitelka aplikovaného výzkumu pro výzkum a vývoj dermokosmetiky v oblasti osobní péče

Lepší znalosti pro kvalitnější ochranu

Zachování stálých podmínek zaručuje, že si Termální voda Avène zachovává své specifické vlastnosti. Hned po zakoupení lokality v roce 1975 jsme sledovali a analyzovali Termální vodu Avène, abychom ji lépe poznali a mohli chránit.

I dnes pokračujeme ve sledování a vědeckém zkoumání, což je prospěšné pro samotnou vodu, pacienty i naše spotřebitele, jejichž pokožka vyžaduje to nejlepší.

Práce Centra pro výzkum vody

Hydroterapeutické centrum Avène je jediným centrem ve Francii, které využívá vědeckého sledování ze strany Centra pro výzkum vody.

  • Více než 1000 kontrolních vzorků ročně.
  • 49 000 analýz za rok.
  • 10 bodů analyzovaných v impluviu Avène.
  • Spolupráce s externími odborníky: CNPF (Národní centrum pro lesní majetek), BRGM (Úřad pro geologický a hornický výzkum).
av_instit-water-labo-science-hdrvb-square 1x1

Ve výrobě chceme jít příkladem v oblasti řízení životního prostředí.

Séverine Roullet-FurnemontVedoucí oddělení firemní společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje skupiny Pierre Fabre

Efektivní využití Termální vody Avène

Díky hojnosti Termální vody Avène není nutné ji skladovat ani upravovat. Díky tomu lze v plném rozsahu respektovat její vlastnosti. Abychom zachovali její kvalitu a dostupnost, odebíráme pouze vodu, kterou potřebujeme. Zůstáváme tedy hluboko pod povoleným průtokem. Voda, která se neodebere ani nevyužije, pokračuje ve svém přirozeném toku a vytéká do řeky Orb.

AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Surrounding_Low-resolution_3 1x1
Zpět na začátek