av_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Ochrana lesů Voda, člověk a… stromy

Lesopark Avène chrání tuto lokalitu již desítky let a přispívá ke kvalitě termální vody. Od roku 2018 jsme svěřili našich 102 hektarů lesů do péče Národního lesnického úřadu (Office National des Forêts), který je uznávaným odborníkem v oblasti péče o stromy a lesy. Rozhovor s Nicolasem Kremerem, zemědělským inženýrem ONF, který prozkoumal každý z našich 11 zalesněných pozemků.

Jakou roli hraje les v kvalitě vody (termální a pitné)?

Hraje zcela zásadní roli. Zaprvé proto, že stromy chrání půdu před vysycháním a erozí. Bez nich by dešťová voda nestačila proniknout do půdy a dostat se k podzemním vodám. Buď by se vypařila, nebo by stékala do řek. Zadruhé proto, že kořeny stromů jsou prvním filtrem při dlouhodobé přeměně dešťové vody na vodu termální. A konečně, čím jsou stromy starší, tím hlouběji sahají jejich kořeny a tím více jsou v kontaktu se zemí. Voda, která pronikne do půdy, se může dostat dále a přijímat více minerálů a mikroprvků.

Co je zvláštního na lesoparku v Hydroterapeutickém centru Avène?

Je to velmi hustý les, který se může zdát neproniknutelný. Rostou zde především buky a duby, ale také borovice, topoly a několik kaštanů. Je velmi starý, na mapách se objevil před více než 150 lety. To je velmi důležité, protože to má přímou spojitost s bohatou podzemní flórou a faunou. To znamená úspěšnější a vyváženější ekosystém. Prospívá kvalitě vody.

Les v parku Hydroterapeutického centra Avène je velmi starý. To je velmi důležité, protože to má přímou spojitost s úspěšnějším a vyváženějším ekosystémem. Prospívá kvalitě vody.

Nicolas Kremer
Nicolas KremerZemědělský inženýr v ONF

Jak o tento lesní ekosystém pečujete?

Vzhledem k tomu, že v létě je v regionu významné riziko požárů, dbáme na to, abychom vyčistili okraje rizikových oblastí, jako jsou okolí budov nebo frekventovaných silnic. Globální oteplování také začíná oslabovat borovice a kaštany. Abychom zvýšili odolnost lesa Avène, musíme tyto lesní porosty přizpůsobit a diverzifikovat. Chystáme se také vykácet některé dubové háje, abychom zlepšili přístup ke zdrojům pro zbývající stromy, poskytli jim více prostoru, a tím je posílili. To podpoří růst trav a možná i vznik prostoru pro lesní pastvu1. To by byla příležitost nastartovat spolupráci mezi různými místními partnery a do vhodné péče o vodní zdroje zapojit více subjektů. 

1 Lesní pastva je definována jako kombinace: a) zlepšování pastevních zdrojů zachováním příznivého vlivu dřevin na podrosty a zvířata a b) lesnické výroby a cílů ochrany prostřednictvím posílení a pastevní údržby podrostů, které probíhají ve stejném prostoru.

Zpět na začátek