Zajištění bezpečnosti výrobků
Bezpečnost výrobků značky Eau Thermale Avène

Bezpečnost výrobků značky Eau Thermale Avène

Zajištění bezpečnosti výrobků

Pro značku Eau Thermale Avène je vaše bezpečnost na prvním místě. Vaše důvěra založená na jistotě, že všechny naše výrobky jsou bezpečné, je klíčová. Hodnocení bezpečnosti našich výrobků začíná posouzením složek, složení a obalu. Každý z našich výrobků je proto uváděn na trh se zárukou, že je za běžných podmínek používání bezpečný. Prostřednictvím našeho oddělení dohledu nad kosmetickými výrobky pak zajišťujeme průběžnou kontrolu jejich bezpečnosti.

Hodnocení našich složek

Používáme pouze složky, které byly pečlivě vyhodnoceny našimi vědeckými odborníky, lékaři a toxikology, kteří se řídí předpisy EU o kosmetice. Za tímto účelem se u každé složky posuzuje soubor kritérií. Povaha složky, koncentrace složky ve výrobku, který přichází do styku s pokožkou, doba kontaktu, která závisí na typu výrobku (oplachovací nebo bezoplachový), kategorie výrobku (obličej, tělo), a tedy také povrch, na který působí. Dále cílová skupina se zvláštním zřetelem na „citlivou“ populaci, tj. děti, obal, který se použije, a způsob jeho použití.

Hodnocení našich produktů

 Abychom ověřili účinnost našich výrobků z hlediska očekávaných cílů (hydratace, odstranění make-upu, rozjasnění atd.) a zajistili jejich dobrou snášenlivost, provádíme kromě hodnocení složek také klinické studie. V závislosti na způsobu aplikace a použití výrobku přesně definujeme klinické studie zahrnující specifickou sekvenci různých testů. Pokud v některém z definovaných testů produkt nesplní očekávání, bude přepracován tak, aby splňoval požadavky, nebo bude jednoduše zrušena jeho výroba. Naší prioritou a požadavkem stanoveným předpisy je poskytovat vám bezpečné výrobky, které jsou zaručeně neškodné (jinými slovy netoxické) za běžných podmínek použití.
 

PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -35-  577x614
PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -32- 473x473

Průběžné sledování bezpečnosti výrobků

Rozhodli jsme se, že v rámci našich laboratoří budeme mít vlastní dohled nad kosmetickými výrobky, abychom zajistili bezpečnost spotřebitelů při používání našich výrobků po jejich uvedení na trh ve všech zemích, kde se prodávají. Tato mezinárodní organizace se rovněž opírá o externí a nezávislé expertizy. Síť těchto odborníků sleduje a neustále přehodnocuje bezpečnost výrobků značky Eau Thermale Avène, podle přísných a uznávaných metodik shromažďuje, ověřuje a analyzuje případné nežádoucí účinky spojené s používáním našich výrobků a navrhuje aspekty, které by mohly výrobek vylepšit.

Klíčové údaje

Klíčové údaje

Tyto údaje odpovídají testům provedeným před uvedením sterilního kosmetického přípravku určeného pro děti s atopickou pokožkou na trh.

21. To je počet hodnocení bezpečnosti provedených u každé složky, složení a obalu.

21. To je počet hodnocení bezpečnosti provedených u každé složky, složení a obalu.

Bylo provedeno 5 studií in vitro a 2 studie na rekonstruované epidermis.

Bylo provedeno 5 studií in vitro a 2 studie na rekonstruované epidermis.

Počet „zdravých“ dobrovolníků v 5 klinických studiích je 284 a počet „cílových“ dobrovolníků ve 2 klinických studiích prováděných pod dermatologickou kontrolou je 89.

Počet „zdravých“ dobrovolníků v 5 klinických studiích je 284 a počet „cílových“ dobrovolníků ve 2 klinických studiích prováděných pod dermatologickou kontrolou je 89.

Počet mikrobiologických, fyzikálně-chemických studií a studií kompatibility a stability je 183.

Počet mikrobiologických, fyzikálně-chemických studií a studií kompatibility a stability je 183.

Zpět na začátek