ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat našich zákazníků a uživatelů je pro nás nejvyšší prioritou. 
Tyto zásady na ochranu soukromí a osobních údajů vysvětlují, jaké informace o vás shromažďujeme, a jak je zpracováváme. 

Dermatologické laboratoře Avène jsou správcem údajů jakýchkoli osobních informací, které shromažďujeme za níže popsaným účelem. Doporučujeme vám, abyste si následující zásady pozorně přečetli a seznámili se s jejich podmínkami.
Mějte prosím na paměti, že  tyto zásady mohou být kdykoli aktualizovány.

Osobní údaje

 • Účely zpracování

  Osobní údaje, který jsou pro nás k výše uvedeným účelům nezbytné, jsou v příslušných částech našich Stránek, kde jsou shromažďovány, označeny hvězdičkou. Pokud tato povinná pole nevyplníte, nebudeme moci zpracovat vaši žádost a/nebo vám poskytnout požadovaný produkt ani službu. Další osobní údaje můžete uvést nepovinně, aby nám pomohly lépe vás poznat a zlepšit naše služby a vzájemnou komunikaci. Další informace o účelu a právním základu konkrétních zpracování informací najdete níže.
   
  Účel Důvod
  Poskytování požadovaných služeb a produktů Poskytnutí lepších služeb
  Odpovídání na vaše dotazy zaslané e-mailem nebo kontaktním formulářem Nabídnutí lepšího zkušenosti
  Umožnit vám vytvořit si osobní prostor Pro lepší splnění vašich očekávání
  Registrace vašich produktů online pro získání přístupu k doplňkovým službám Poskytnutí lepších služeb
  Vyhledání nejbližší lékárny Poskytnutí lepších služeb
  Správa a optimalizace vztahů se zákazníky zlepšením našich webových stránek, našich produktů a služeb Přiblížit se lépe vašim potřebám
  Pokud nevyjádříte nesouhlas dle níže uvedených článků „Vaše práva“ a „Cookies“, chceme lépe porozumět vašim preferencím analyzováním vašeho chování na našich webových stránkách, a to za účelem nabídky produktů nebo služeb odpovídajících vašim zájmům. Přiblížit se lépe vašim potřebám
  Zasílání informací o našich nabídkách, novinkách a událostech (newsletterů, pozvánek a jiných publikací) Váš výslovný souhlas
  Provádění statistické analýzy Sledování oprávněných zájmů společnosti Pierre Fabre, v jejichž rámci je zpracování nezbytné pro běžnou podnikatelskou činnost
  Oznámení příslušným orgánům veřejné správy jakékoli problémy, stížnosti a reklamace týkající se našich produktů Plnění naší zákonné povinnosti
 • Cookies

  Různé druhy cookies se používají na různé účely. Cookie je malý soubor, který může být umístěn na váš disk nebo server webové stránky. Cookies využíváme k automatizovanému získávání některých informací popsaných níže. 
  Níže naleznete seznam aktivních cookies na stránkách Eau Thermale Avène. 

   
  Účel Druh cookies Název cookies Aplikace Délka uložení
  Funkční cookie Relace SSESS Drupal Relace prohlížeče
  Cookie test javascript Relace has_js Drupal : vyvinutý na zakázku Relace prohlížeče
  Analytics Relace google-site-verification Google Tag Manager Relace prohlížeče
  Analytics Permanentní _ga Google Analytics 13 měsíců
  Cookie pro přijetí cookie Permanentní avene_cookie_policy_CZ Drupal : vyvinutý na zakázku 13 měsíců
  Cookie pro zobrazení counter page pro pop-in display Permanentní avene_page_view_counter_CZ Drupal : vyvinutý na zakázku 13 měsíců
  Cookie pro pop-in newsletter Permanentní avene_popin_newsletter_open_CZ Drupal : vyvinutý na zakázku 14 měsíců
  Cookie pro pop-in vytvoření účtu Permanentní avene_popin_account_open_CZ Drupal : vyvinutý na zakázku 15 měsíců
  Analytics Permanentní _gid Google Analytics 24 hodin
  Používané pro kontrolování počtu požadavků na stránce (throttle request rate) Relace _gat Google Analytics 1 min
  Tag třetí strany Permanentní Tag/Pixel Remarketing AdWords 30 až 540 dní
 • Nastavení cookies

  Abyste měli možnost kontrolovat použití cookies, navštivte prosím tuto stránku pro jejich nastvení. 
  Pokud odmítnete použití cookies, nebudeme ve vašem přístroji dále ukládat žádné cookies, kromě „funkčních“ cookies popsaných výše (patří mezi ně nutně cookies, které si zapamatují, že nechcete při návštěvě těchto Stránek používat žádné cookies).
  Mějte však na paměti, že pokud některé cookies odstraníte či zamítnete, bude to mít vliv na určité funkce či služby na stránkách Eau Thermale Avène. 
 • Uchovávání vašich osobních údajů

  Naším obecným pravidlem je uchovávat vaše osobní údaje jen po dobu, kdy plní účel, kvůli kterému jsme je shromažďovali.  
  Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nutnou ke spravování vztahu s vámi.

  Vaše údaje si však dále uchováváme po dobu tří let od naší poslední interakce pro účely marketingu, dokud takovou komunikaci nepřerušíte v reakci na některé z našich newsletterů.

  Je možné, že vaše osobní údaje budeme muset uchovávat v archivu po delší než výše uvedenou dobu, abychom splnili právní povinnosti.

  Až už nebude třeba vaše osobní údaje nadále archivovat v souladu s našimi právními povinnostmi a uplatněním promlčecí lhůty, zajistíme jejich úplné vymazání či anonymizaci.

Předávání dat

 • Zveřejnění a předání osobních údajů

  Jsme součástí globální skupiny Pierre Fabre a občas musíme sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi, když je to nutné k výše zmíněným účelům. 

  - Můžeme si rovněž najmout třetí stranu (která bude jednat dle našich pokynů), aby nám pomohla poskytovat vám informace, produkty a služby, řídit a vykonávat naše podnikání či spravovat a vylepšovat naše Stránky. V takovém případě může tato třetí strana vyžadovat přístup k vašim osobním údajům. 

  - Budou-li vaše osobní údaje předány mimo oblast EHS (Evropského hospodářského prostoru) jiné společnosti ze skupiny Pierre Fabre nebo jinému poskytovateli služeb, provedeme patřičné kroky, aby byly vaše osobní údaje chráněny stejným stupněm ochrany, jako kdyby zůstaly v EHS, budou tedy dodrženy Dohody o předání údajů, aktualizované či revidované standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo systémy osvědčení, např. Ochranný štít EU-USA nebo jiné ochranné mechanismy pro předání údajů jako rozhodnutí o přiměřenosti v příslušných případech, závazná podniková pravidla či dohody schválené orgány EU pro ochranu údajů.  

  - O předávacím mechanismu, jakým jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHS, máte právo získat podrobnosti, kontaktujete-li dpocz@pierre-fabre.com. 

  - V případě prodeje či potenciálního prodeje naší společnosti nebo jakýchkoli našich aktiv či aktiv jakékoli z našich přidružených společností můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetí stranou, v takovém případě mohou být jedním z předávaných aktiv osobní údaje našich uživatelů, které máme k dispozici. 
  Informace rovněž na žádost poskytneme v případech, kdy nám to ukládá zákon, nebo když je takové zveřejnění nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro účely soudního řízení, z rozhodnutí soudu nebo na žádost regulačního orgánu nebo v rámci jakéhokoli jiného právního postupu, v němž vystupujeme.
 • Externí odkazy

  Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme vliv na podmínky ochrany soukromí na těchto stránkách a neneseme za ně žádnou odpovědnost. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí na stránkách třetích stran. Tyto zásady se týkají výhradně ochrany soukromí a osobních údajů shromažďovaných na našich Stránkách nebo v průběhu našich obchodních aktivit.

Vaše práva

S ohledem na příslušné právní předpisy můžete mít ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:

 
 • Závěr

  • Právo obdržet kopii svých osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak a na jakém základě jsou vaše osobní údaje zpracovávány;
  • Právo opravit nesprávné osobní údaje (včetně práva na doplnění nekompletních osobních údajů); 
  • Právo nechat své osobní údaje vymazat (v omezených případech, kdy již není třeba nadále uchovávat údaje k účelu, za kterým byly shromážděny či zpracovány); 
  • Právo omezit zpracování svých osobních údajů v případě, že: 
   • je přesnost osobních údajů sporná;
   • je zpracování nezákonné, ale vznesete námitku proti výmazu osobních údajů;
   • již nevyžadujeme osobní údaje, ale jsou stále nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků;
  • Právo vyžádat si přenositelnost osobních údajů ve strojově čitelné podobě k třetí straně (nebo k vám), když odůvodňujeme zpracování vaším souhlasem nebo plněním smlouvy s vámi;
  • Právo vydávat obecné či konkrétní pokyny, jak mají být vaše osobní údaje zpracovávány a použity po vaší smrti.
  • Právo kdykoli odmítnout, aby vás někdo kontaktoval po telefonu z marketingových důvodů, tím, že se zdarma zaregistrujete na webu: www.bloctel.gouv.fr; 
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů (když je zpracování podmíněno vaším souhlasem);
  • Právo vznést námitku proti zpracování údajů k marketingovým účelům;
  • Právo obdržet kopii vhodných záruk, nebo do nich moci nahlédnout, v případě, že jsou vaše osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.
 • Více informací

  Kromě výše uvedených práv máte právo vznést námitky proti jakémukoli zpracování vašich osobních údajů.
  Máte také právo podat stížnost místnímu orgánu dozoru na ochranu údajů, například ICO ve Spojeném království, CNIL ve Francii nebo ve Španělsku v AEPD].

  Chcete-li tyto práva uplatnit, kontaktujte nás. Berte prosím na vědomí, že můžeme požádat o doklad totožnosti a vyhrazujeme si právo účtovat poplatek, pokud to zákon dovoluje, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo velmi rozsáhlá. Budeme usilovat o to, abychom vyhověli vašim požadavkům ve všech příslušných termínech.
Tyto zásady na ochranu soukromí můžeme čas od času pozměnit v návaznosti na změny v legislativě.

Pokud máte nějaké dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím přes náš kontaktní formulář nebo kontaktujte našeho referenta ochrany osobních údajů na emailu dpocz@pierre-fabre.com.
Datum kontroly : 19/12/2018 11:27
Poslat e-mailem

Vyhledávání

Přihlašte se prosím

Pro uložení informace musíte být přihlášení do vašeho účtu Avène.


Přihlásit se nebo založit účet

You can't post more than one comment on a product

Ohodnotit

* Povinná pole

Můj účet

-Den
-Měsíc
-Rok

Značky skupiny Pierre Fabre:

*Povinná pole

Děkujeme vám za hodnocení!

Váš komentář byl zařazen do fronty ke kontrole administrátorem. Po zkontrolování bude publikován.