Slunce

Slunce je naše nejbližší hvězda vzdálená 149 milionů km od Země.
Vyzařuje sluneční záření (elektromagnetické vlny), které je nezbytné pro život.
Sluneční záření vykazuje také negativní vliv na lidský organismus.
Díky ozónovým vrstvám atmosféry dochází k filtraci nebezpečných složek slunečního záření.

Sluneční záření

Ozonová vrstva stratosféry blokuje nejnebezpečnější formy slunečního záření, zejména se jedná o ultrafialové záření typu C (UVC). Ozónová vrstva zabrání prostupu těchto paprsků na zemský povrch a vytváří tak ochranný štít před touto nejnebezpečnější formou ultrafialového záření obsaženého ve slunečním záření.

Sluneční paprsky dopadající na zemský povrch představují:

 • Ultrafialové záření typu B - UVB (280-320 nm). Záření má kratší vlnovou délku, vyšší energii než ostatní formy ultrafialového záření, proniká vrchní vrstvou kůže (epidermis), ve které je příčinou jejího poškození.

  Dále se podílí na pigmentaci (opálení) kůže a je příčinou projevů fotostárnutí a rozvoje kožních nádorů (dlouhodobé projevy poškození kůže slunečním zářením).

  Paprsky UVB záření neprocházejí skleněnými okenními výplněmi.

 • Ultrafialové záření typu A - UVA (320 – 400 nm) mají nižší energii než UVB, ale pronikají hlouběji do kůže (až do oblasti podkožního tuku). Pronikají také skrz skleněné výplně oken.

  Tyto paprsky zodpovídají zejména za výskyt slunečních alergií, podílí se také na předčasném stárnutí kůže a v dlouhodobém časovém horizontu se spolupodílí na vzniku kožních nádorů.

 • Viditelné záření (400 – 760 nm) představuje asi 50% slunečního záření, obsahuje všechny barvy duhy, v rozmezí od 400 nm (fialové) do 760 nm (červené).

 • Infračervené paprsky (760 – 3000 nm) tvoří 45% slunečního záření.

 • Paprsky pronikají hluboko do kůže a způsobují přehřátí.

Intenzita UV záření je závislá na několika faktorech:

Zeměpisná šířka

Sluneční záření je nejintenzivnější na rovníku, se vzdáleností od rovníku se snižuje intenzita ultrafialového záření, zejména jeho schopnost vyvolat zarudnutí a spálení kůže (erytémový efekt).

Nadmořská výška

Zvýšení nadmořské výšky o každých 300 m vede ke 4% nárůstu erytémového efektu UVB záření.

Oblačnost

UV paprsky jsou oblačností odráženy, absorbovány a rozptylovány. Čím je větší oblačnost, tím je oslabení UV záření vyšší (oslabení o 15-75 %).

Odraz

Množství slunečních paprsků se od různých povrchů odráží různě. UV paprsky se odráží od vodní hladiny (5-20 %), písku (15 %), trávy (3 %) a od sněhu a ledu (70-90 %).

Poloha slunce

UV záření je tím intenzivnější, čím je Slunce výše na obloze. „Výška Slunce“ se mění v průběhu dne v závislosti na čase. Intenzita UV záření má svém maximum mezi 11- 15 hodinou.

Přínos

Kalorické působení

Tepelné působení

Zabraňuje vzniku křivice

UVB paprsky se podílejí na syntéze vitaminu D, který je zásadní pro správný vývoj kostí. Expozice kůže slunečnímu záření po dobu 10-15 minut 2-3x týdně je dostačující pro udržení potřebné hladiny vitaminu D.

Melanogeneze (produkce melaninu)

Melanogeneze je proces produkce hnědého pigmentu melaninu. Jedná se o přirozený obranný mechanismus kůže proti účinkům slunečního záření. Opálení kůže vzniklé na základě produkce hnědého pigmentu melaninu se objevuje po dvou dnech od oslunění a dosahuje svého maxima po třech týdnech.

Rizika

Aktinicky podmíněný zánět (erytém – spálení kůže)

Aktinický erytém (spálení kůže) vzniká na základě molekulárního a buněčného poškození, které je spojeno s poruchou funkcí epidermis a zánětem. 80 % aktinického zánětu je způsobeno UVB a pouze na 20 % se podílí UVA.

Zarudnutí způsobené UVB (erytém) je obecně dvoufázové. Nejprve vzniká okamžitá přechodná reakce, která začíná po několika sekundách a netrvá déle než několik minut.

Druhá fáze se objevuje po 3-5 hodinách a dosahuje svého vrcholu mezi 12-24 hodinami po oslunění a trvá asi 72 hod.

Letní světelná erupce

Objevuje se na kůži po první sluneční expozici. Převážně postihuje ženy ve věku 15 až 35 let. Projevuje se výskytem malých červených pupínků (papulek), které intenzivně svědí. Projevy se nacházejí na „odkrytých“ partiích kůže, zejména ve výstřihu, na ramenou a pažích.

Fotostárnutí

Tento jev nastává vlivem kumulujícího se poškození DNA, vyvolaného opětovnou expozicí Slunci.

Kůže je poškozována jak UVB, tak také UVA zářením. Na kůži dlouhodobě vystavované slunečnímu záření se objevuje množství vrásek, poruchy pigmentu, rozšířené cévky, žloutnutí a přesuny pigmentací.

Fotokarcinogeneze

Tento termín popisuje sérii pochodů, které vedou k tvorbě Sluncem indukovaných nádorů kůže.

Fotosenzibilizace (zvýšená citlivost ke sluneční záření)

Zvýšení citlivosti kůže na sluneční záření může vyvolat řada faktorů (parfémy, potraviny, léky).

Kůže je pak sekundárně citlivější ke slunečním paprskům.

Sluneční kopřivka

Objevuje se do několika minut pobytu na Slunci, mizí při pobytu ve stínu do několika hodin. Projeví se kopřivkovými pupeny, které se podobají projevům vzniklým po kontaktu s kopřivou.

Melasma

Postihuje převážně těhotné ženy a ženy užívající hormonální antikoncepci. Onemocnění je známé také pod označením těhotenská/hormonální maska. Projevuje se nepravidelnými hnědými pigmentacemi obličeje, krku a dekoltu.

Nádory kůže

Nádory kůže se ze všech nádorových onemocnění vyskytují nejčastěji. Počet výskytu případů se v Evropě každý rok zvyšuje o 5-10%. Podle WHO (World Health Organization) je na světě každý rok zaznamenáno 130 000 melanomů a 2 miliony nemelanomových kožních nádorů.

1/3 diagnostikovaných nádorů jsou kožní nádory.

Odhaduje se, že melanomy a jiné kožní nádory jsou příčinou úmrtí 66 000 osob ročně.

Existují tři rozdílné typy kožních nádorů

Bazocelulární karcinom (baliom)

Nejčastější typ nádorů kůže (75%). Bazaliom se vyskytuje především na exponovaných místech kůže (obličej, krk, ruce atd.), metastazuje velmi vzácně. Včasná diagnóza a adekvátní léčba zvyšuje šance na uzdravení. 95% pacientů s bazaliomem je diagnostikováno po dosažení 40. roku věku.

Spinocelulární karcinom (spinaliom)

Spinaliomy představují asi 15% všech kožních nádorů. Postihuje především starší osoby a většinou se vyvíjí z prekurzorových projevů aktinické keratózy. Jedná se o lokálně agresivní karcinom s metastatickým potenciálem, u tohoto nádoru by měla být co nejdříve zahájena léčba.

Melanom

Jedná se o zhoubný, agresivní kožní nádor tvořený pigmentovými buňkami (melanocyty) a může se šířit metastazováním do dalších orgánů. Úspěšnost terapie závisí na včasném odhalení melanomu, pozdní diagnóza je následována agresivní léčbou, kdy je zapotřebí zastavit růst rakovinných buněk v jiných částech těla (ovlivnění metastáz).

Jak sledovat svou kůži?

Pravidelné kontroly kůže jsou zcela zásadní pro včasné zachycení melanomu. Vyhledávání podezřelých znamének můžete provádět sami pomocí zrcadla nebo požádat někoho o pomoc.

Pravidelné prohlídky u dermatologa (kožního lékaře) jsou rovněž velmi důležité.

 1. Zvedněte ruce, zkontrolujte trup pomocí zrcadla.

 2. Zkontrolujte předloktí, horní a spodní partie paží a nezapomeňte na ruce.

 3. Prohlédněte dolní končetiny, nevynechejte zadní části nohou, prostory mezi prsty, chodidla a oblast genitálií.

 4. Věnujte pozornost zadní části krku.

 5. Nevynechejte záda a hýždě.

 6. Navštivte svého lékaře při sebemenší pochybnosti.

Opalujte se bezpečně

Pro dosažení uvedené úrovně ochrany nanášejte přípravek sluneční ochrany v dostatečném množství.

Opalujte se bezpečně

Pro dosažení uvedené úrovně ochrany nanášejte přípravek sluneční ochrany v dostatečném množství a podle následujících pravidel:

Vyhýbejte se slunci mezi 12. a 16. hodinou.

Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunečnímu záření.

Při pobytu na slunci noste klobouk, sluneční brýle, tričko, atd…

Pro zajištění ochrany před sluncem je důležitá opakovaná aplikace přípravku sluneční ochrany, převážně po zapocení, plavání nebo otěru ručníkem.

Nanášejte produkt sluneční ochrany na kůži před sluneční expozicí.

Nadměrné slunění představuje riziko pro vaše zdraví. Pravidelně prohlížejte svá znaménka pomocí ABCDE pravidla.

Znaménka...potenciální nebezpečí

Znaménka jsou často benigní a nestávají se maligními.

Každá jejich změna může niecméně být předzvěstí vzniku kožního nádoru.

Použijte ABCDE při pravidelných kontrolách mateřských znamének,
pokud zaznamenáte některé z následujících charakteristik.

 • A (asymmetry) asymetrie…
 • B (borders) ohraničení…
 • C (color) barva…
 • D (diametr) průměr…
 • E (evolution) tendence k rozvoji melanomu…

Navštivte svého dermatologa. Včasná diagnóza melanomu je zcela zásadní pro jeho vyléčení.

Normální vzhled pigmentových znamének:

 • Symetrický, okrouhlý tvar

 • Pravidelné okraje

 • Uniformní, homogenní barva (světle nebo tmavě hnědá)

 • Průměr větší než 5 mm

Poslat e-mailem

Vyhledávání

Přihlašte se prosím

Pro uložení informace musíte být přihlášení do vašeho účtu Avène.


Přihlásit se nebo založit účet

You can't post more than one comment on a product

Ohodnotit

* Povinná pole

Můj účet

-Den
-Měsíc
-Rok

Značky skupiny Pierre Fabre:

*Povinná pole

Děkujeme vám za hodnocení!

Váš komentář byl zařazen do fronty ke kontrole administrátorem. Po zkontrolování bude publikován.