av_instit-water-laboratory-hdrvb 450x360

Naše zásady

V roce 2018 jsme provedli měření dopadů naší značky na vodu a uhlíkovou stopu, abychom potvrdili směr pokroku a funkčnost opatření potřebných tomu, abychom je mohli omezovat. Francouzská výroba, biologická odbouratelnost péče o pleť, ekologický design obalů – stanovili jsme zásady, které do vývoje a výroby našich výrobků začleňují environmentální aspekty.

Dopady na vodu a uhlíkovou stopu 

V roce 2018 jsme provedli měření dopadů naší značky na vodu a uhlíkovou stopu. Naše celková spotřeba vody odpovídá spotřebě města Paříže za 20 dní1. Spotřeba Termální vody Avène odpovídá roční spotřebě 350 francouzských domácností2. Tato spotřeba se týká především výroby složek výrobků a používání našich oplachovacích přípravků zákazníky. Pokud jde o uhlíkovou stopu, naše emise odpovídají emisím 11 580 Francouzů za rok3. Tato spotřeba se týká především výroby obalů. Studie našich dopadů na vodu a uhlíkovou stopu se stala výchozím bodem pro vyhodnocení již vynaloženého úsilí a stanovení nových možností pokroku.
Zdroje dat: 
1 – Pařížská radnice
2 – INSEE (Francouzský národní institut pro statistiku a ekonomický výzkum) spotřeba výrobního závodu, termálních lázní, hotelu a souvisejících produktů: přímá spotřeba pro domácnost 2,5 osob
3 – Planetoscope.com

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Production unit_High-resolution_CMJN_7

Francouzská výroba

Dbáme na to, abychom upřednostňovali zdroje francouzské výroby. 35 % našich surovin se vyrábí ve Francii, 43 % v Evropě1. Naše výjimečná účinná látka Termální voda Avène vyvěrá v prameni Sainte-Odile v samotném srdci regionálního národního parku Haut-Languedoc na jihozápadě Francie. 86 % našich obalů je vyrobeno ve Francii, 13 % v Evropě2. Všechny naše výrobky se vyrábí a balí ve Francii3, především v Avène-les-Bains. 
Zdroje dat:
1 – údaje za rok 2019 – Evropa = Evropská unie kromě Francie, Velká Británie a Švýcarsko
2 – údaje za rok 2019 – Evropa = Evropská unie kromě Francie
3 – s výjimkou konkrétních výrobků řady Couvrance
 

Placeholder-188x128 D

Složení výrobků

Při každé změně složení výrobku se snažíme uplatňovat zásadu „méně je více“, abychom snižovali počet složek jednotlivých výrobků. To znamená, že vybíráme pouze to, co je potřeba, aby měl výrobek správný účinek a obsahoval správnou dávku jednotlivých složek.
Hodláme nabízet čím dál více přírodních receptur. Nové receptury budou vyvíjeny s cílem dosáhnout alespoň 85 až 90 % přírodních složek. Budeme dbát na to, abychom tak mohli činit, aniž bychom výrazně zatěžovali vodní zdroje. Výroba přírodních složek totiž obecně vyžaduje větší spotřebu vody při pěstování rostlin.
U všech nových oplachovacích a bezoplachových výrobků pro péči o pleť budeme upřednostňovat, aby byly po použití bioodbouratelné1 , aby nedocházelo ke změnám vodního prostředí. V současné době je 90 % našich oplachovacích přípravků bioodbouratelných.
Data:
1 a 2 Test OCDE 301B
2 – s výjimkou konkrétních výrobků

AV_Institutional_Print_Post_Quarter3-2018_Production unit_High-resolution_CMJN_1

Obaly

S každým novým výrobkem si klademe za cíl dosahovat úspor materiálů nebo používat recyklované materiály. Naše krabičky a příbalové letáky jsou vyrobeny z lepenky pocházející z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, a pokud je to možné, nepoužíváme je. 
Do roku 2025 bude 100 % našich obalů znovu použitelných nebo recyklovatelných v rámci oběhového hospodářství.
 

Zpět na začátek